Regler for taxikørsel

Det kræver en tilladelse fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen at udføre erhvervsmæssig persontransport i form af taxikørsel. Reglerne for taxikørsel er fastsat i ”Lov om taxikørsel m.v.”.

Den 1. januar 2018 trådte en ny taxilov i kraft. Denne kan man læse meget mere om på Trafik, bygge og Boligstyrelsens hjemmeside taxilov.dk

Man kan bl.a. kende godkendte taxier på, at de har et tilladelsesnummer, som fremgår af taxiens grønne tilladelsesnummerplade.

I Holstebro Kommune starter tilladelsesnumrene med 661.

Billede

Teknik og Miljø

Team Trafik og Myndighed

mail Send sikker besked

phone 96117560

Kirkestræde 11
7500 Holstebro