Bygnings- og boligregistret (BBR)

  • Print
  • Forstør tekst

Læs mere

Har du ændringer til din BBR ?

Brug evt. linket herunder for at indsende ændringer eller send os en mail på bbr@holstebro.dk

Ret BBR

Du kan få oplyst, hvad der er registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Hent opdateret BBR-Meddelelse gratis via OIS.dk

BBR blev oprettet den 1. april 1977. Registret indeholder detaljerede oplysninger om bygninger samt boliger og erhvervsenheder. Den 6. juni 2017 blev et nyt BBR sat i drift.

BBR vedligeholdes løbende på grundlag af oplysninger fra ejeren selv, byggetilladelser, SKAT m.fl.

Såfremt der sker indvendige bygningsændringer, i enfamiliehuse og lign. efter gældende Bygningsreglement, som ikke forudsætter kommunens godkendelse, f.eks. indretning af ekstra toilet, sammenlægning af rum, nyt tag og lign., skal dette meddeles til kommunen for ajourføring af BBR.

Der udsendes kun en ny BBR-Meddelelse ved ejerskifte, og når der sker ændringer i BBR, herunder afslutning af en byggesag. I begge tilfælde er BBR-Meddelelsen gratis.

Desuden anvendes BBR bl.a. til statistiske opgørelser (f.eks. byggestatistik), vurdering af fast ejendom, forsikring og planlægningsformål, men indgår også i beregningsgrundlaget ved boligsikring/ydelse, tilskud til el-varme samt ved opkrævning af fast afgift for fjernvarme m.m.


Teknik og Miljø

BBR

mail Send sikker besked

phone 96117556

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om BBR, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 04. juli 2019 af Carina Kirk Thalund