Opkrævning af den statslige spildevandsafgift er flyttet til kommunen

For ejendomme, der ikke er tilsluttet forsyningens kloak, skal Holstebro Kommune opkræve spildevandsafgift første gang i starten af 2023 for vandforbrug i 2022.

Hvorfor skal jeg betale spildevandsafgift?

Alle, der ikke er tilsluttet forsyningens kloak, betaler en spildevandsafgift til Staten. Størrelsen på spildevandsafgiften afhænger af jeres vandforbrug, og hvilket spildevandsanlæg I har.

Næste gang du bliver opkrævet spildevandsafgift, kommer opkrævningen fra Holstebro Kommune på vegne af Staten. Hidtil er den kommet fra Vestforsyning Spildevand A/S.

Har du ikke måler, eller har du stor vandforbrug?

Hvis dit vandforbrug ikke opgøres efter måler eller er stort, fastsættes det forbrug, der skal betales spildevandsafgift af til:

  • 170 m³ pr. helårsboligenhed,
  • 70 m³ pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig (sommerhus).

Afgiften beregnes ud fra den type spildevandsanlæg du har på ejendommen.

Du skal kontrollere at oplysninger i BBR er korrekte

Opkrævning af spildevandsafgiften er baseret på oplysninger fra BBR-registret. Derfor vil vi bede dig om at kontrollere, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Hvis BBR oplysninger er forkerte, bedes du kontakte kommunen ved brug af denne kontaktformular.  Henvendelser om vandforbrug skal du stile til dit vandværk.
 

Kontaktformular

Har du etableret nyt spildevandsanlæg i løbet af året?

Hvis du for nylig har etableret nyt spildevandsanlæg, skal du sikre, at anlægget bliver færdigmeldt via den autoriserede kloakmester. Vi kan desværre ikke rette dine BBR-oplysninger, før vi har modtaget færdigmeldingen. Det kan betyde, at du kommer til at betale en for høj pris for spildevandsafledning.

Hvis du i løber af året har fået etableret et nyt spildevandsanlæg, vil du for hele perioden blive afkrævet den takst, der er gældende for det nye anlæg.

Færdigmelding af kloakarbejde med sagsnummer

Denne færdigmelding skal kloakmester bruge hvis dit arbejde er i forbindelse med en eksisterende sag. Typisk vil kloakmester bruge denne i forbindelse med en byggesag, etablering af privat spildevandsanlæg, kloakseparering-  eller kloaktilslutningssag.

Færdigmelding med sagsnummer

Færdigmelding af kloakarbejde uden sagsnummer

Kloakmester skal bruge denne færdigmelding i forbindelse med små reparationer, kloakrenoveringer, rottespærre indsætning m.m. Når færdigmelding er indsendt vil der automatisk oprettes en ny sag i kommunens sagsbehandlingssystemet.

Færdigmelding uden sagsnummer