Opkrævning af den statslige spildevandsafgift er flyttet til kommunen

For ejendomme, der ikke er tilsluttet forsyningens kloak, skal Holstebro Kommune opkræve spildevandsafgift fremover.

Hvorfor skal jeg betale spildevandsafgift?

Alle, der ikke er tilsluttet forsyningens kloak, betaler en spildevandsafgift til Staten. Størrelsen på spildevandsafgiften afhænger af jeres vandforbrug, og hvilket spildevandsanlæg I har.

Opkrævningen af spildevandsafgift kommer fra Holstebro Kommune på vegne af Staten. 

Vandafgift for ejendomme med eget vandforsyning

For de ca. 350 ejendomme i det åbne land, som har eget vandforsyning (boring/brønd), skal Holstebro Kommune opkræve vandafgift for ledningsført vand.

Afgiften udgør 6,37 kr. (eks. moms) pr. m3 vand.

Afgiftspligtige mængde for ejendomme uden måler er 170 m³ årligt pr. helårsbolig og 70 m³ for sommerhus.

Såfremt ejendommen har vandmåler, opkræves afgift efter måleren, hvis mængden er under den afgiftspligtige mængde for ejendomme uden vandmåler.

Har du ikke vandmåler, eller har du stort vandforbrug?

Hvis dit vandforbrug ikke opgøres efter måler eller er stort, fastsættes det forbrug, der skal betales spildevandsafgift af til:

  • 170 m³ pr. helårsboligenhed,
  • 70 m³ pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig (sommerhus).

Afgiften beregnes ud fra den type spildevandsanlæg du har på ejendommen.

Har du etableret nyt spildevandsanlæg i løbet af året?

 

Hvis du for nylig har etableret nyt spildevandsanlæg, skal du sikre, at anlægget bliver færdigmeldt via den autoriserede kloakmester. Vi kan desværre ikke rette dine BBR-oplysninger, før vi har modtaget færdigmeldingen. Det kan betyde, at du kommer til at betale en for høj pris for spildevandsafledning.

Hvis du i løbet af året har fået etableret et nyt spildevandsanlæg, vil du for hele perioden blive afkrævet den takst, der er gældende for det nye anlæg.

Færdigmelding af kloakarbejde med sagsnummer

Denne færdigmelding skal kloakmester bruge hvis dit arbejde er i forbindelse med en eksisterende sag. Typisk vil kloakmester bruge denne i forbindelse med en byggesag, etablering af privat spildevandsanlæg, kloakseparering-  eller kloaktilslutningssag.

Færdigmelding med sagsnummer

Færdigmelding af kloakarbejde uden sagsnummer

Kloakmester skal bruge denne færdigmelding i forbindelse med små reparationer, kloakrenoveringer, rottespærre indsætning m.m. Når færdigmelding er indsendt vil der automatisk oprettes en ny sag i kommunens sagsbehandlingssystemet.

Færdigmelding uden sagsnummer

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro