Elforsyning

  • Print
  • Forstør tekst

Elsektoren er karakteriseret ved, at der både er konkurrenceudsatte og ikke-konkurrenceudsatte selskaber (naturlige monopoler), og derfor er sektoren underlagt både konkurrencelovgivningen og energilovgivningen, hvor elforsyningsloven er hovedloven.  

Den konkurrenceudsatte del af elområdet består af produktionen af og en del af handelen med el, mens de naturlige monopoler består af transporten af el (transmission og distribution), og den forsyningspligtige handel med el. De naturlige monopoler reguleres af Energitilsynet og Energistyrelsen. 

Netvirksomhederne, de naturlige monopoler, transporterer el det sidste stykke til kunderne.

I Holstebro Kommune er der følgende netvirksomheder:

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 25. februar 2020 af Carina Kirk Thalund