Nævninge og domsmænd

  • Print
  • Forstør tekst

Tilmelding til grundlisten for perioden 2020-2023 sluttede den 21. december 2018. Næste tilmelding vil ske igen i 2022/2023.

Hvad vil det sige at være nævning eller domsmand?

Hvis du er domsmand, skal du dømme i straffesager sammen med en eller flere juridiske dommere og en eller flere andre domsmænd.
Hvis du er nævning skal du dømme i straffesager sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end 4 års fængsel.

I Danmark er det helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. At være domsmand eller nævning er en interessant opgave med ansvar og stor betydning for samfundet.

For at komme på listen, er det et krav, at du: 

  • bor i Holstebro Kommune 
  • er mindst 18 år og ikke fylder 80 år inden udgangen af 2023
  • er dansk statsborger
  • har valgret til Folketinget
  • har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • har en ren straffeattest

Landsretten indhenter straffeattest.

Der er brug for alle typer af borgere, så grundlisten bliver et repræsentativt udsnit af Holstebro Kommunes befolkning med hensyn til køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelse og beskæftigelse.

Visse personer er udelukket fra at være lægdommer. Det er blandt andet ansatte ved domstolene, politiet, kriminalforsorgen. Endvidere er advokater, advokatfuldmægtige og præster i folkekirken og andre trossamfund udelukket.

Hvad sker der, når jeg har tilmeldt mig grundlisten?

Der er ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du opfylder ovenstående. Det afhænger blandt andet af, hvor mange ansøgere Grundlisteudvalget får.

Holstebro Kommunes grundlisteudvalg tjekker kandidaternes indsendte oplysninger og sender grundlisten videre til Vestre Landsret, som trækker lod til hvervet som nævning eller domsmand for retskredsen.

Domsmænd og nævninge kaldes også for lægdommere, og forskellen på de to betegnelser er, at der kun bruges nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end fire års fængsel.

Lægdommere får for tiden 1.100 kr. pr. dag og kan i visse tilfælde ansøge om transportgodtgørelse.

Hvordan afgøres det, om du bliver nævning eller domsmand?  

Grundlisten bliver sendt til Vestre Landsret, som trækker lod blandt personerne på grundlisten og der ved afgør, hvem der kommer til at fungere som nævninge og domsmænd i perioden.

Hvis du bliver udtaget er du - med nogle få undtagelser - forpligtet til at virke som domsmand eller nævning i alle fire år. Du kan forvente at blive indkaldt til retten 3 til 4 gange om året.

Du får kun besked fra Vestre Landsret, hvis du bliver udvalgt til nævninge- og domsmandslisten.


keyboard_arrow_up