Vinderup

Vinderup er den størtste by i den nordøstlige del af kommunen.

Indledning

Byen rummer funktioner, der er af betydning for servicering af den nordøstlige del af kommunen, f.eks. offentlig borgerservice, idrætshal, svømmehal, stadion, overbygningsskole, daglig- og udvalgsvarehandel samt større og trafikalt velbeliggende erhvervsområder. Den langsigtede boligudbygning og erhvervsudbygning i Vinderup er planlagt til at foregå i sydvestlig retning.

Helhedsplan

I Holstebrobyerne fra 2017, blev der samlet op på tidligere planer, projektforslag og visioner for Vinderup hvor det blev omsat til en samlet helhedsplan. I helhedsplanen udpeges der en række indsatsområder, som kan løfte byen. Indsatsområder tager udgangspunkt i 4 styringsværktøjer:

  1. Meget mere liv med lidt mere omtanke
  2. Byg byerne indefra
  3. Med kulturen i naturen
  4. Koblede byer

Planen er en samling af ideer, der identificerer og begrundes i, hvilken retning byen skal bevæge sig i. Den angiver også de projekter, som man bør fortsætte med og hvorfor, når mulighederne og økonomien er til stede. 
Overordnet er helhedsplanens vision for Vinderup at:

  • Udvikle Vintjes Torv og koblingen til stationen
  • Bevare skalaen og karakteren i hovedgaden
  • ”Downtown” – etablere et nyt mødested i centrum.
  • Skabe en grøn kobling til anlæg med regnvandshåndtering i gaden.
  • Forlæng den eksisterende cykel og gangsti.

Målet med planen er, at danne grundlag for udviklingen af en smuk og velfungerende by med en bymidte der kendetegnes ved et levende gademiljø og et rigt butiksliv. Butikkerne er en af drivkræfterne i enhver bymidte. Midtbyplanen viser en række udviklingsmuligheder i forskellige delområder af byen, og i visse dele af bymidten er der flere modeller for udvikling af områderne.

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro