Modersmålsundervisning

Hvis du bor i Holstebro Kommune og er statsborger i et EU, EØS-land, Grønland eller Færøerne kan kommunen tilbyde dit barn modersmålsundervisning.

Tilmelding til undervisning

Tilmeldingsfristen var den 1. juni 2024 for skoleåret 2024/2025.
Tilmeldingen for skoleåret 2025/2026 åbner den 1. maj 2025.

Undervisningen er frivillig og gratis for elever fra Holstebro Kommune.

 

Vi etablerer et hold, hvis der er tilmeldt minimum 12 elever til undervisning i samme sprog og hvis der kan ansættes en kvalificeret underviser til at varetage opgaven. Hvis der ikke er nok elever til at oprette et hold i Holstebro Kommune, kan der evt. henvises til et hold i Lemvig Kommune eller Struer Kommune.

Eleverne skal i faget modersmålsundervisning udvikle kompetencer til at kommunikere på modersmålet både mundtligt og skriftligt. Modersmålsundervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed med udgangspunkt i, at de anvender to sprog i dagligdagen.

Faget modersmålsundervisning skal bidrage til, at elevernes lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur i et globalt perspektiv fremmes.

Modersmålsundervisning skal udvikle elevernes forudsætninger for at indgå aktivt i skole- og samfundsliv samt forberede dem til videre uddannelse. Faget skal give eleverne indsigt i oprindelseslandets kultur – og samfundsforhold, blandt andet for at lette elevernes eventuelle tilbagevenden til dette land.

Børn og Unge

Sekretariat

lock Send Digital Post (borger)
mail boern.unge@holstebro.dk
phone 96117536

Kirkestræde 11
7500 Holstebro