Modersmålsundervisning

Hvis du bor i Holstebro Kommune og er statsborger i et EU, EØS-land, Grønland eller Færøerne kan kommunen tilbyde dit barn modersmålsundervisning.

Tilmelding til undervisning

Tilmeldingsfristen er den 1. juni 2023 for skoleåret 2023/2024.
Tilbuddet er forbeholdt elever med bopæl i Holstebro Kommune.

Tilmeldingen gælder for et helt skoleår.

 Tilmelding til modermålsundervisning

Svar på ansøgningen sendes senest den 1. juli 2023 via Digital Post.

Undervisningen er frivillig og gratis for elever fra Holstebro Kommune.

Forældre skal selv sørge for transport til og fra undervisningen også hvis undervisningen foregår i Lemvig Kommune eller Struer Kommune.

Vi etablerer et hold, hvis der er tilmeldt minimum 12 elever til undervisning i samme sprog og hvis der kan ansættes en kvalificeret underviser til at varetage opgaven. Hvis der ikke er nok elever til at oprette et hold i Holstebro Kommune, kan der evt. henvises til et hold i Lemvig Kommune eller Struer Kommune.

Eleverne skal i faget modersmålsundervisning udvikle kompetencer til at kommunikere på modersmålet både mundtligt og skriftligt. Modersmålsundervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed med udgangspunkt i, at de anvender to sprog i dagligdagen.

Faget modersmålsundervisning skal bidrage til, at elevernes lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur i et globalt perspektiv fremmes.

Modersmålsundervisning skal udvikle elevernes forudsætninger for at indgå aktivt i skole- og samfundsliv samt forberede dem til videre uddannelse. Faget skal give eleverne indsigt i oprindelseslandets kultur – og samfundsforhold, blandt andet for at lette elevernes eventuelle tilbagevenden til dette land.

Børn og Unge

Sekretariat

lock Send Digital Post (borger)
mail boern.unge@holstebro.dk
phone 96117536

Kirkestræde 11
7500 Holstebro