Klausuler og socialt ansvar

  • Print
  • Forstør tekst

Socialt ansvar i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune stiller en række sociale og etiske krav i forbindelse med indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsydelser. Det drejer sig bl.a. om krav vedr. menneskerettigheder, ligestilling, ikke-diskrimination, miljø og børnearbejde i henhold til en række ILO-konventioner (www.ilo.org)

For køb af tjenesteydelser og bygge- og anlægsydelser stilles desuden krav om danske løn- og ansættelsesvilkår for arbejdstagere (arbejdsklausul) og krav om beskæftigelse af udvalgte grupper af ledige (social klausul). Kravene indgår som en del af Holstebro Kommunes indsatser for at mindske social dumping. 

Krav til etik og socialt ansvar for varekøbskontrakter

Holstebro kommunerne forudsætter, at leverandører og deres underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: 

  • Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
  • Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
  • Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)
  • Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt
  • Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Det forudsættes endvidere, at Kommunens leverandører og deres underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

Arbejdsklausul for bygge- og anlægskontrakter

Holstebro Kommune stiller krav om at leverandøren forpligtiger sig til at sikre at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end dem der gælder på den egn hvor arbejdet udføres – jf. ILO konvention nr. 94. 

Sociale klausuler i tjenesteydelseskontrakter

Ved indgåelse af tjenesteydelseskontrakter anvendes sociale klausuler hvor det er vurderet som muligt og hensigtsmæssigt. Klausulerne vedrører beskæftigelse af ledige med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er indgået sociale klausuler på 3 tjenesteydelseskontrakter:

  • Drift af hjælpemiddelsdepot
  • Rengøring af kommunale bygninger.
  • Vedligehold af vej og grønne områder. 

De 3 aftaler indeholder forpligtigelser for leverandøren til at have et fast antal borgere der er henvist fra kommunen til beskæftigelse i aftalens løbetid.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 18. januar 2018 af