Er dit barn udadreagerende?

Online behandlingsprogram til forældre med udadreagerende børn i alderen 3 til 11 år.

iKomet

iKomet er et internet-baseret forældrekursus, som mindsker konfliktniveauet i familien, giver dig større sikkerhed i forældrerollen, reducerer adfærdsproblemer hos barnet og styrker trivsel hos barnet og i familien generelt.

iKomet er for dig der:

  • oplever mange konflikter i hverdagen med dit barn
  • kommer til at skælde for meget ud
  • har et barn med et voldsomt temperament
  • mangler konkrete strategier til at styrke dit barns trivsel

Sådan fungerer iKomet

iKomet er internet-baseret, og du gennemgår 9 sessioner, som tages over 10 uger derhjemme bag skærmen. De første 10 uger efter opstart har du adgang til en familieguide, som følger dig, og som du kan stille spørgsmål til undervejs.

Sessionerne varer cirka halvanden time hver gang.

Det er vigtigt, at du inden start gør op med dig selv, om du er klar til at investere tid og kræfter i at gennemgå sessionerne ugentlig og afprøve og øve strategierne sammen med dit barn.

Din deltagelse er anonym.

Sådan kommer du med

Du skal tage kontakt til Center for ADHD på tlf.: 70 272 276.
Det er gratis at deltage, hvis du bor i Holstebro Kommune.

Videncenter Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

mail buvidencenter@holstebro.dk
phone 9611 7539

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

Telefontid

Mandag - onsdag kl. 9.00-12.00
Torsdag kl. 13.00-15.00

Læsekonsulent

Nina Kledal
Fredag kl. 8.00-9.00

Psykologer og talehørekonsulenter

Fredag kl. 8.00-9.00

Ergoterapeuten

Mandag kl. 10.30-11.30