Storparcel på Vibevej, Borbjerg

Salgspriser inklusiv moms

Storparcel nr. 1, 1543 m2 

Storparcellen sælges for 253 kr. pr. m2.

Se stort kort
 

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

Reservér eller køb en storparcel

Det er muligt at reservere en storparcel i 4 uger. I områder med mindre efterspørgsel vil der være mulighed for at forlænge reservationen med 4 uger, såfremt der ikke er andre der er interesseret i grunden.
Det er gratis at reservere en storparcel. 

Du kan ringe eller skrive til os, hvor du oplyser hvilken storparcel du ønsker at reservere.

Ved et køb vil Holstebro Kommune sende dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 14 dage.

Anvendelse og profil

Arealerne må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- dobbelt- og gårdhuse eller lignende) i højst to etager.

Godt at vide

Ud over salgsprisen, skal køber betale 90.520 kr. for storparcel 1 og 271.560 kr. for hver af de to øvrige storparceller. Dette ekstra beløb svarer til tilslutningsbidragene til el, vand, kloak og varme for henholdsvis 1 (storparcel 1) og 3 huse (storparcellerne 2 og 3), således at køber forlods har betalt tilslutningsbidrag for henholdsvis 1 og 3 huse på de nævnte storparceller.

I prisen er ikke - bortset fra de ovenfor nævnte 7 tilslutningsbidrag - indeholdt tilslutningsbidrag af nogen art.

Trygge og gode omgivelser

Borbjerg ligger 10 kilometer nordøst for Holstebro i et smukt og bakket morænelandskab med Hellegård Å og Borbjerg Møllesø lige i baghaven. Byen ligger kun 6 minutter fra Holstebromotorvejen.
Byggegrundene ligger i udkanten af den vestlige del af Borbjerg by med trygge stisystemer til Borbjerg Skole, Borbjerg Børnehave og Kultur- og Fritidscentret – og ganske kort afstand til idrætsanlæggets boldbaner.
På parcelhusgrundene er der mulighed for at bygge i to etager op til 8,5 meter over terræn. Udstykningen bliver med tiden omkranset af et grønt bælte og et fælles areal midt i bebyggelsen med træer og regnvandssø.
Se mere i lokalplan nr. 1080 for området ved Købmandsgade.

Et aktivt lokalsamfund

Landsbyerne Borbjerg og Hvam har en landsbyordning med skole, SFO, børnehave. Der er dagplejere, en stor ny købmandsbutik og et Kultur- og Fritidscenter opført i 2010. Borbjerg Sognegård, der er en særdeles velholdt sognegård, centercafé og forsamlingshus, ligger sammen med kirken, skolen, børnehaven, Kultur- og Fritidscentret og danner tilsammen rammen om private fester og kulturelle begivenheder.
På borgerforeningens hjemmeside  får du indtryk af et aktivt lokalsamfund med tradition for engagement og sociale netværk. Den aktive borgerforening fremhæver området som overskueligt og trygt.