Vibevej Borbjerg

Vibevej Borbjerg

 

  • Nr 1, 1543 kvm
  • Nr 2, 2394 kvm

Storparcellerne sælges for 253 kr. pr. m2.
Salgsprisen er inkl. moms.

Storparcellerne må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- kæde- og gårdhuse eller lignende) i højst 2 etager.

Ud over salgsprisen, skal køber betale 90.520 kr. for storparcel 1 og 271.560 kr. for hver af de to øvrige storparceller. Dette ekstra beløb svarer til tilslutningsbidragene til el, vand, kloak og varme for henholdsvis 1 (storparcel 1) og 3 huse (storparcellerne 2 og 3), således at køber forlods har betalt tilslutningsbidrag for henholdsvis 1 og 3 huse på de nævnte storparceller.

I prisen er ikke - bortset fra de ovenfor nævnte 7 tilslutningsbidrag - indeholdt tilslutningsbidrag af nogen art.

 


keyboard_arrow_up