Storparceller på Vibebej, Borbjerg

Borbjerg er en landsby beliggende 10 kilometer nordøst for Holstebro, med ca. 400 indbyggere inden for byskiltet og med oplandet er området centrum for over 1000 indbyggere.

BESKRIVELSE

Anvendelse og profil

Arealerne må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- dobbelt- og gårdhuse eller lignende) i højst to etager.

Salgspris inkl. moms

  • Nr. 1, 1543 kvm
  • Nr. 2, 2394 kvm

Storparcellerne sælges for 253 kr. pr. kvm.

Godt at vide

Ud over salgsprisen, skal køber betale 90.520 kr. for storparcel 1 og 271.560 kr. for hver af de to øvrige storparceller. Dette ekstra beløb svarer til tilslutningsbidragene til el, vand, kloak og varme for henholdsvis 1 (storparcel 1) og 3 huse (storparcellerne 2 og 3), således at køber forlods har betalt tilslutningsbidrag for henholdsvis 1 og 3 huse på de nævnte storparceller.

I prisen er ikke - bortset fra de ovenfor nævnte 7 tilslutningsbidrag - indeholdt tilslutningsbidrag af nogen art.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret

phone96117504

mailkommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik og miljø

phone96117684

mailteknik.miljoe@holstebro.dk

keyboard_arrow_up