En tålelig hverdag for borgere uden for samfundets fællesskab

Artikel om Holstebro Udsatteråd

Medlemmer af udsatterådet roser, at der i Holstebro findes flere gode tilbud til borgere, som har det svært, men spørger, om der kan udvikles nye indsatser som eksempelvis døgnåbne væresteder.

I Holstebro Kommune lever der 42 hjemløse. Det viser den seneste nationale tælling. Men den generelle økonomiske udvikling i det sidste år har givetvis gjort, at flere har det svært. Voldsomme prisstigninger på ikke mindst energi presser. Det rammer særligt familier med enlige forsørgere og borgere på overførselsindkomst, SU, kontanthjælp osv.

Dermed er der blevet endnu mere brug for den indsats, som Holstebro Udsatteråd yder. Det er blandt andet ved uddeling af overskydende mad fra supermarkeder og gratis genbrugstøj.

- Vores vigtigste mål er at bidrage til at gøre hverdagen tålelig for så mange som muligt af dem, som står uden for samfundet fællesskab, siger rådsmedlem Christian Martin Egede Vad.

Politikerne lytter

I Holstebro by er borgerne heldige med billig fjernvarme. Den falder endda i pris i 2023. Til gengæld er der udsigt til meget dyrere el i forhold til tidligere.

Men i landområderne presser brændselsudgifterne. Det kan Ninna Mol bekræfte. På landet må mange fyre med for eksempel dyre træpiller.

En af udsatterådets vigtigste opgaver er at rådgive byrådet. Fortælle politikerne hvad der er behov for af tilbud og aktiviteter. Når kommunen lægger budget, kommer udsatterådet med sine kommentarer, inden byrådet behandler tallene.

- Vi føler, at politikerne lytter til os. På et tidspunkt foreslog de besparelser, og så kom vi med et forslag om at gøre noget på en anden måde. Det lyttede de til og justerede i forslaget, fortæller Pia Maria Aggerholm.

Gratis tilbud

Udsatterådet har den politik, at alle dens tilbud skal være gratis. Desuden skal ingen opleve, at de stigmatiseres, når de benytter tilbuddene.

- Vi jager heller ingen væk, fordi vi tror, at de nok ikke har behov for vores hjælp. Det er kun den enkelte selv, som kender sine resurser, og om han eller hun oplever sig sat uden for samfundets fællesskab, siger Karin Villerup.

Pia Morthensen tilføjer, at ordet ”udsat” skal benyttes med varsomhed. Det kan sætte borgere i en bås, som de ikke bryder sig om. Derfor er det bedre at tale om borgere, som oplever sig sat uden for samfundets fællesskab.

Beskedne udsatte

Tøjbiksen har åben hver onsdag. Her kommer der mange, og de sætter pris på ordningen. De er også beskedne. De siger tit, at de ikke vil tage mere med, fordi ”der også skal være til den næste”.

Bruno Thomsen er vokset op hos sin enlige mor med tre søskende. Han husker, hvor mange par bukser der skulle bruges til hurtigt voksende drenge.

Ann-Sofie Antonsen har prøvet at tage tøj med til borgere på et forsorgshjem, fordi de skulle til konfirmation. Hun er glad for, at der kommer mennesker og afleverer tøj. Men det skal være i orden. Uanset social status så har alle ønske om at være ordentligt påklædt og ikke henvist til at gå i pjalter.

Holstebro og udsatte

- Er Holstebro Kommune et godt sted at leve for dem, der oplever sig sat uden for fællesskabet?

Ann-Sofie Antonsen tror, det er lige så hårdt at være sat uden for fællesskab i Holstebro som andre steder. Men i en storby er det nemt at blive glemt og leve isoleret. Det kan være anderledes i Holstebro.

Bruno Thomsen nævner, at der i større byer er flere tilbud til socialt udsatte. Flere væresteder, som også har åben aften og nat. Gadejurister og andre tilbud.

- Vi har fine steder i Holstebro. Blandt andet forsorgshjemmet Skovvang, Hyttefadet, Varmestuen i Nygade og Café Danmarksgade 24. Men der kan stadig udvikles på indsatserne for eksempel med en døgnåben varmestue, foreslår Bruno Thomsen.           

Ingen enkeltsager

Udsatterådet kan ikke tage sig af enkeltpersoners sager. Men hvis der kommer flere henvendelser om samme spørgsmål, så kan rådet spørge kommunen, om det er et generelt problem? På et tidspunkt kom der flere klager over, at borgere havde skiftende sagsbehandlere på jobcentret.

- Det viste sig, at årsagen var, at flere sagsbehandlere var gravide og skulle på barselsorlov. Så fik vi opklaret det, siger Pernille Christensen. Det kunne vi så fortælle til dem, som vi repræsenterer. Det var jo en god forklaring.

Udsatterådet uddeler en pris til frivillige, som har gjort en indsats for socialt udsatte. Den er blandt andet givet til to frisørsaloner, der klipper gratis en søndag før jul.

Det gør Holstebro Udsatteråd

 • Udsatterådets målgruppe er mennesker, som er i en udsat livssituation på grund af for eksempel hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold. 
 • Udsatterådet har til formål at rådgive byrådet om udsattes forhold og være et samlet talerør for udsatte grupper
 • Udsatterådet kan have fokus på de grupper blandt udsatte, som er særligt sårbare, eller som er ramt af særlige problemstillinger.

Derfor yder de en indsats

Formand Pia Marie Aggerholm

Formand Pia Marie Aggerholm har tidligere arbejdet i storkøkken blandt andet på slagteriet i Holstebro, men er i dag førtidspensionist.

Hun kender fra sit eget liv til at være sat uden for fællesskabet og har derfor tilbudt at gøre en indsats i udsatterådet.

Næstformand Ann-Sofie Antonsen

Næstformand Ann-Sofie Antonsen arbejder som sygeplejerske ved Kriminalforsorgen og har tidligere blandt andet arbejdet på forsorgshjem og hos Kirkens Korshær i Aarhus.

Herfra har hun viden, som hun bringer ind i arbejdet i udsatterådet.

De andre medlemmer af Holstebro Udsatteråd:

 • Roar Søndergaard
 • Gitte Berg
 • Dennis Østergaard
 • Christian Pultz Pedersen
 • Dennis Egede Brandsborg Antonsen
 • Sekretær for udvalget er Hans Jørgen Niewald, der er leder af Holstebro Kommunes center for social indsats
De andre på billedet
 • Karin Villerup har været køkkenassistent, men er i dag folkepensionist. Hun deltager i frivilligt arbejde blandt udsatte, for eksempel i Cafe - Danmarksgade 24 i Holstebro, som er for voksne, der savner at være en del af et fællesskab.
 • Bruno Thomsen var med til at starte rådet, fordi en god ven sagde, at han skulle med. Han er kedel- og reparationssmed, men i dag folkepensionist.
 • Christian Martin Egede Vad har arbejdet blandt andet som tømrer og i militæret, men er i dag førtidspensionist. Han hørte, at der manglede medlemmer til udsatterådet, og det passede sammen med, at han savnede funktioner i dagligdagen.
 • Pernille Christensen kan lide at hjælpe andre og synes derfor, det er spændende at gøre en indsats i udsatterådet. Hun er delikatesseslagter, men i øjeblikket sygemeldt.
 • Ninna Mol så tilfældigvis et opslag på Facebook om udsatterådet og ringede for at høre nærmere om, hvad det indebar at være medlem. Hun har arbejdet som pædagogmedhjælper og med rengøring, men er i dag i ressourceforløb. Hun vil gerne gøre en forskel.
 • Pia Morthensen blev opfordret af en tidligere formand i rådet til at stille op, fordi hun er god til at hjælpe andre. Hun har studeret og passet børn i børnehaver, men er i øjeblikket i ressourceforløb.