Kultur for børn og unge

Både de mindste børn fra daginstitutioner og de lidt større fra skolerne stifter bekendtskab med kulturelle oplevelser og aktiviteter.

Børn og voksen på lille ladbil - Foto: Váli Theatre Lab - Nordisk Teaterlaboratorium

BørneKulturgruppen

BørneKulturgruppen formidler og udvikler forløb og aktiviteter med kunst og kultur for børn i dagtilbud i Holstebro Kommune.

Formålet er at understøtte de yngste børns møde med kunst og kultur til styrkelse af deres kulturelle dannelse og livsduelighed. Børnekulturgruppen koordinerer, formidler og igangsætter aktiviteter til børn og deres pædagogiske personale i vuggestuer, dagplejen og børnehaver.

Alle dagtilbud kan blive medlem af BørneKulturgruppen

Om BørneKulturgruppen

Børn der spiller i orkester

Kunst og kultur til børn og unge i skole, SFO og ungdomsskole

Gennem Åben skole tilbydes der hvert år en lang række tilbud inden for blandt andet kunst og kultur.

aabenskoleholstebro.dk

På skolerne er der hvert år en række koncerter med levende musik der kombinerer musikoplevelsen med læringen.

lms.dk/skolekoncerter

Holstebro Kunstskole 

Holstebro Kunstskole er for børn og unge og tilbyder undervisningsforløb i visuel kunst, der udvikler og styrker børns kreative og innovative kompetencer.

Kunstskolen har fokus på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og anvender i vid udstrækning natur- og genbrugsmaterialer.

Holstebro Kunstskole holder til på HUSET Holstebro i Danmarksgade, centralt i Holstebro.

Holstebro Kunstskole 

Unge der er aktive på My Playground

My Playground

My Playground er et mobilt og midlertidigt byrumsdesign med en legende appel.

Den blev designet af Gustin Landskab i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus2017 og finansieret af Nordea Fonden.

Intentionen med My Playground-projektet var at gentænke legepladsen.

My Playground er overtaget af Holstebro Kommune og opstillet på den gamle slagterigrund ved VIAs parkeringsplads.