Holstebro Kommunes vision

"Vi sætter den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt"

For at leve op til visionen,
bruger vi kultur:

- Som drivkraft for udvikling og vækst – især inden for erhverv, uddannelse og sundhed

- Som den røde tråd i vores driftsopgaver og serviceydelser – der er en dråbe af kultur i alt, vi foretager os

- Til at skabe fælles identitet og til at profilere og markedsføre Holstebro

Indsatsområder
for Holstebro Kommune

I forlængelse af vores vision, har vi nogle særlige indsatsområder:

- Kultur og fritid
- Uddannelse, erhverv og bosætning
- Sundhed og velvære

I arbejdet med indsatsområderne lægger vi vægt på nærdemokrati. Dialog med borgere, foreninger, erhvervsliv og andre partnere er ekstra vigtigt i en kommune af Holstebros størrelse, hvor forskelligheder mødes og skal finde sammen i et fællesskab.

Sundhed og velvære

Når det gælder sundhed og forebyggelse er Holstebro Kommune også stedet med de mange muligheder. Vi har plads til initiativer og forskellighed, vi har vilje til forandring og samarbejde, og vi opfordrer alle til at deltage i fællesskabet. 

Vores sundhedspolitik afspejler, at vi er bevidste om, hvordan vi bruger vores ressourcer, og at miljøpåvirkninger og sundhed hænger sammen. Vi prioriterer højt at støtte initiativer og nytænkning, der fremmer sundhed, velvære og forebyggelse.

Samarbejde og organisering

Vi bygger videre på den stærke tradition for samarbejde om vigtige opgaver i landsbyen, skolen, sportshallen, foreningen osv. Kommunen støtter gode ideer og initiativer og bakker lokale ildsjæle op. Kommunen forventer og anerkender samtidig en aktiv indsats fra borgere og brugere.

Vi lægger også vægt på strategisk samarbejde om at udvikle fælles projekter og kompetencer med andre kommuner og byer. Derfor prioriterer vi det nære samarbejde i Nordvestjylland og samarbejdet i Region Midtjylland højt.

Vi organiserer os og arbejder decentralt inden for fastlagte økonomiske rammer og mål. Men vi har også mulighed for at skabe centrale og utraditionelle løsninger, når de bedst gavner økonomien og fremmer udviklingen.

Kultur og fritid

Kunst inspirerer og udfordrer folk i alle aldre gennem dialog, billeder, skulpturer, teater, musik, dans og fortælling. Vi bygger videre på et allerede stærkt fundament og integrerer kunsten i vores bosætnings-, erhvervs- og turistpolitik, så den er med til at tiltrække både tilflyttere, virksomheder og besøgende.

Vi skaber en tilsvarende stærk profil på idrætsområdet. Idrætspolitikken tilgodeser såvel elite og bredde som by og opland. Den giver samtidig svar på, hvordan der skabes øget synergi mellem forskellige idrætsaktiviteter, og hvilke faciliteter der skal etableres. 

Vi skærper den kultur- og fritidspolitiske indsats i dialog med de unge, så Holstebro Kommune er endnu bedre til at tiltrække og fastholde denne gruppe. Kultur- og fritidspolitikken understøtter både de såkaldt fine og snævre samt de såkaldt folkelige og brede oplevelser, så kultur- og fritidsbegrebet er en naturlig del af holstebroernes livsstil.  

Uddannelse, erhverv og bosætning

Vi sætter øget fokus på erhvervspolitikken, så vi fortsat har et stærkt erhvervs-, handels- og uddannelsesliv, og så vi skaber endnu bedre vækstbetingelser, bredde og synergi mellem de forskellige brancher. Turisterhvervet rummer et stort potentiale. En ny turistpolitik synliggør attraktionerne og skaber yderligere produktudvikling.

Holstebro er en levende uddannelsesby. Denne position vil vi fremme yderligere, så de unge også i fremtiden får gode og alsidige uddannelsesmuligheder at vælge imellem.  

Vores erhvervspolitik er med til at gøre Holstebro Kommune til et attraktivt sted at bosætte sig og etablere virksomhed. Alle steder i kommunen er let tilgængelige. Så man kan frit vælge mellem de mange små lokalsamfund og landsbyer midt i naturen og Holstebro med det pulserende handels- og kulturliv. 

Holstebro by er med sin størrelse og attraktivitet hele kommunens og landsdelens kraftcenter. Jo bedre det går Holstebro by, jo bedre går det med tilflytningen og udviklingen i resten af kommunen og oplandet.