Kørsel til dagcenter

Kriterier for kørsel til dagcenter

Du kan søge om kørselsordning.

For at du kan få bevilget kørsel, forudsættes det at:

 • du ikke kan benytte offentlige transportmidler
 • du ikke kan gå til dagcenter/daghjem, cykle, køre knallert osv. 
 • du eller din ægtefælle ikke har/ ikke kan køre bil. Hvis din ægtefælle arbejder og bruger bilen til og fra arbejde, vil du kunne søge om kørsel.
 • hvis du er bevilliget et køretøj efter lov om Social Service § 112, §113 eller §114 (el-køretøj, scooter, bil osv.,) vil dit behov for kørsel blive vurderet ud fra afstanden til Dagcentret.
 • du skal være i stand til at benytte kørselsordningen med hensyn til materiel, afhentningstidspunkter med videre.

Vilkår for bevilling af kørsel

 • Pris for visiteret kørsel er  pr. 1. januar 2023 62,00 kr. pr. dag. Beløbet prisjusteres årligt og afregnes månedsvis via PBS
 • Samkørsel tilstræbes - dette kan betyde, at du kører sammen med andre
 • Til et åbent dagcenter kan der bevilliges kørsel maksimal tre dage om ugen
 • Har du en visiteret plads på dagcenter eller daghjem, kan du få kørsel de dage, du er visiteret
 • Behov for kørsel vil blive vurderet løbende og første gang efter 3 mdr. Dette gælder også ved ændringer i din situation. I vurderingen bliver der taget stilling til, om du stadig opfylder betingelserne for kørsel. Derefter skal du forvente, at din kørselsbevilling vurderes hvert halve år. Du kan kun få kørsel, så længe du opfylder betingelserne
 • Ved afbud skal der af hensyn til taxas planlægning, ringes besked senest kl. 12 dagen før, for at undgå opkrævning af betaling.

Hvis du ønsker kørsel, skal du henvende dig til det center, som du ønsker at blive kørt til, så hjælper de dig med at ansøge.

Social og Sundhed

Holstebro Seniorhus

mail dagtilbudsundhed@holstebro.dk
phone 96114870

Birkehøj 80
7500 Holstebro

Telefontid mandag- fredag kl. 08.00 - 12.00 

Åbningstid mandag - torsdag kl. 09.30 - 15.00, fredag kl. 09.30 - 13.00