Botilbuddet Sportsvej 10

Botilbuddet Sportsvej 10 et midlertidigt og længerevarende botilbud til voksne borger 18 år med en autisme spektrum forstyrrelse – og evt. tillægsdiagnoser

Antal pladser

11 pladser.

Husets fokus

Sportsvej 10 er et længerevarende botilbud, hvor formålet er, at den enkelte borger arbejder med at vedligeholde og udvikle sig, således at der opnås mest mulig mestring i eget liv.  

Målgruppen er borgere over 18 år med en autismespektrumsforstyrrelse og komorbiditet som f.eks. depression, angst, OCD og opmærksomhedsforstyrrelser.

Fælles for borgerne er, at de har brug for støtte til almindelig daglig livsførelse samt til forståelse og mestring af deres autismediagnose og mv.

Dagligdagen tager udgangspunkt i den enkeltes borgers ressourcer og kompetencer.

Personalet yder socialpædagogisk støtte og guidning til f.eks.:

 • Oprydning, rengøring og tøjvask
 • Madplanlægning, indkøb og madlavning
 • Økonomi
 • Fritidsinteresser, sociale relationer og kontakt til familie
 • Medicin
 • Forståelse for og håndtering af egen diagnose
 • Fastholdelse i uddannelse, virksomhedspraktik, dagtilbud og arbejde

Der er fælles sociale aktiviteter i botilbuddet, fx spisning, beboermøder med mulighed for indflydelse, mindre ture og udflugter, temaaftener (film-/serieaften, brætspilsaften mv.), samt gåture i nærområdet.

Der arrangeres jævnligt aktiviteter med borgerne fra et lignende tilbud med samme målgruppe beliggende på Sportsvej 6-8.

Den faglige indsats i botilbuddet tager udgangspunkt i en recovery-orienterede tilgang. I samarbejde med borgeren er der fokus på at skabe en meningsfuld hverdag ud fra borgerens håb og drømme.

Botilbuddet møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt - samtidig med, at der er fokus på at styrke den enkeltes selvstændighed og mestring af eget liv.

Målet er at understøtte borgeren til at mestre mest muligt i eget liv – ud fra en forventning om, at selvstændighed øger livskvaliteten.

Metodisk arbejder personalet på Sportsvej 6-8 ud fra:

 • Autismepiloten
 • Social færdighedstræning
 • Værdsættende samtaler
 • Hverdags-rehabilitering
 • Low Arousal - konflikthåndtering

Sportsvej ligger tæt på Holstebro centrum. 

Botilbuddet består af 11 lejligheder. 8 af lejlighederne er 2-værelses lejligheder med et integreret tekøkken med ovn og køleskab samt eget badeværelse, mens 3 af lejligheder er 1-værelses lejligheder med eget badeværelse.

Botilbuddet har fine lyse fællesarealer med stue og køkken, med udgang til en terrasse og til et fælles gårdhavemiljø, med terrasse, drivhus og have.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Botilbuddet Sportsvej 10

mail center.psykiatri@holstebro.dk
smartphone 22406127

Sportsvej 6-8
7500 Holstebro