Hidtidig planlægning

Planstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den sidste revision af kommuneplanen.

Den gældende plan, Kommuneplan 2021, er den seneste revision af kommuneplanen. Planen er vedtaget den 12. oktober 2021. Siden vedtagelse af Kommuneplan 2021 er der vedtaget 7 tillæg og 16 lokalplaner.

Tillæg til Kommuneplan 2021

Tillæg nr. 1 – Naturområdet ved Over Savstrup, vedtaget den xx.xx 2023. 
Tillæg nr. 2 – Boligområde ved Nørrebrogade i Holstebro, vedtaget den 11. oktober 2022. 
Tillæg nr. 4 – Solcelleanlæg nordøst for Skave, vedtaget den xx.xx 2023.
Tillæg nr. 14 – Helhedsplan for Slagterigrunden, vedtaget den 29. august 2023.
Tillæg nr. 16 – Områder til blandet boligbebyggelse, herunder tæt-lav, vedtaget den 29. august 2023.
Tillæg nr. 17 – Boligområde ved Kildevej, Holstebro, vedtaget den 19.09.23.
Tillæg nr. 20 - Boligområde ved Hingebjergvej i Tvis, vedtaget den xx.xx 2023.

Lokalplaner efter Kommuneplan 2021

Lokalplan nr. 1169, Område til erhverv ved Idomlundvej, Bur, vedtaget den 11. april 2022.
Lokalplan nr. 1171, tillæg nr. 1, Boligområde ved Halgård Vest, vedtaget den 15. marts 2022.
Lokalplan nr. 1174, Boligområde ved Godthåbsvej, Holstebro, vedtaget den 15. marts 2022.
Lokalplan nr. 1178, Dagligvarebutik i Alstrup, vedtaget den 28. februar 2023.
Lokalplan nr. 1182, Område til søsport ved Vandkraftsøen, vedtaget den 11. oktober 2022.
Lokalplan nr. 1190, Boligområde ved Hingebjergvej, Tvis, vedtaget den xx. xx 2023.
Lokalplan nr. 1199, Planteskole ved Harrestrupvej, syd for Holstebro, vedtaget den 12. oktober 2021.
Lokalplan nr. 1202, Centerområde syd for Nordre Ringvej, Holstebro, vedtaget den 23. august 2022.
Lokalplan nr. 1203, Boligområde og rekreativt område ved Halgård, Holstebro, vedtaget den 21. juni 2022.
Lokalplan nr. 1204, Boliger langs Herningvej, Halgård, Holstebro, vedtaget den 15. november 2022.
Lokalplan nr. 1210, Bolig og uddannelsesområde ved Nørrebrogade, Holstebro, vedtaget den 11. oktober 2022.
Lokalplan nr. 1211, Boligområde ved Mejrup Vest, 2. etape, vedtaget den 15. marts 2022.
Lokalplan nr. 1213, Boligområde syd for Nordre Ringvej i Holstebro, vedtaget den 19.09.2023.
Lokalplan nr. 1220, Boligområde på Slagterigrunden, vedtaget den 29. august 2023.
Lokalplan nr. 1227, Boligområde ved Kildevej, Holstebro, vedtaget den 19.09.2023.
Lokalplan nr. 1228, Daginstitution ved Halgård, vedtaget den 20. juni 2023.