Åben Rådgivning på væresteder

Er et gratis, uforpligtende og anonymt tilbud til dig over 18 år

Der tilbydes også Åben Rådgivning på Viborgvej 67, 7500 Holstebro, 7500 Holstebro.

Tidsbestilling er ikke nødvendigt. Du skal henvende dig i informationen, som vil vise dig vej.

For hvem og hvad er Åben Rådgivning?

 • det er et gratis tilbud
 • det er uforpligtende 
 • det er et anonymt tilbud til dig over 18 år
 • det er for alle som oplever, at hverdagen er blevet for udfordrende.

Vi kan tilbyde dig hjælp og vejledning om alt fra mindre dagligdagsproblemer til mere omfattende problemstillinger. Vi tager udgangspunkt i dine behov og din situation.

Der foregår Åben Rådgivning på Holstebro Kommunens væresteder. Kontakt værestedet for yderligere information herom:

 • Kirkens Korshærs Varmestue: 97410252
 • Hyttefadet: 97414044
 • Værestedet, Ulfborg; 97491313

Hvad kan Åben Rådgivning hjælpe med?

 • Råd og vejledning om struktur i hverdagen.
 • Hvis du har spørgsmål og udfordringer i forbindelse med ensomhed, vanskelige situationer.
 • Forebyggende samtaleforløb om temaer som du har behov for at tale om, f.eks. dit hverdagsliv eller hjælp til generelt at finde rundt i systemet.
 • Vejlede om almene tilbud og foreninger mv. samt ikke-visiterede aktivitets- og samværstilbud i kommunen.
 • Generel vejledning i forhold til økonomi – herunder hjælp til at udfylde ansøgningsskemaer til sociale ydelser eller lignende.
 • Hjælp til post – herunder at forstå breve eller henvendelser.
 • Om gældende lovbestemmelser og lovfortolkning, og henvisning til de relevante myndigheder, fagpersoner eller organisationer for yderligere rådgivning.

Servicelovens §12

§ 12 Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.

Social og Sundhed

Åben Rådgivning på væresteder

mail psykiatri.handicap@holstebro.dk
smartphone 96117597

Viborgvej 67
7500 Holstebro