Skovly

Skovly er et midlertidigt og længerevarende botilbud til borgere over 18 år med svækket helbred samt svære sociale og/eller psykiske problemer.

Antal pladser

10 pladser

Husets fokus - formål og målsætning

Skovly tilbyder at skabe et hjem med plads til forskellighed og personlig trivsel – og dermed danne grobund for den enkelte borgers håb og kvalificerede hverdagsliv.

Målgruppen for Skovly er borgere, som efter mange års misbrug har pådraget sig en række helbredsskader. Der er tale om borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsskader, og borgere, som udviser en adfærd, der kan være til belastning for omgivelserne.

Fælles for borgerne i målgruppen er, at de ikke har kunnet profitere af de eksisterende behandlingstilbud og har brug for et særligt vedvarende pleje- og omsorgstilbud.

Skovly er et omsorgstilbud, hvor medarbejderne arbejder individuelt og relations orienteret med den enkelte beboer.

Botilbuddet har særligt fokus på forudsigelighed og trygge rammer. Medarbejderne støtter derfor op om, at beboerne kan danne sig en sammenhængende døgnrytme – med plads til individuelle hensyn.

Botilbuddet yder socialpædagogiske støtte til f.eks.:

  • Daglig struktur
  • Praktiske gøremål i form af hjælp til at overskue samt planlægge opgaver (f.eks. rengøring, tøjvask, indkøb og betaling af regninger)
  • Personlig og medicinsk pleje i form af guidning til kost, medicinindtag, personlig hygiejne mv.
  • Deltagelse i aktiviteter på og ude for botilbuddet
  • Håndtering af sociale relationer og konfliktforebyggelse
  • Vedligeholdelse af læring og daglig funktion

Den faglige indsats tager udgangspunkt i den recovery orienterede tilgang.

Målet er at understøtte borgeren til at mestre mest muligt i eget liv – ud fra en forventning om, at selvstændighed øger livskvaliteten.

Metodisk arbejder personalet på Skovly ud fra:

  • Neuropædagogik
  • Miljøterapeutiske principper
  • Motivationsarbejde

Skovly ligger på adressen Herningvej 74, 7500 Holstebro – ca. 10 min. gang fra Holstebro centrum.

Skovly er placeret som en selvstændig enhed med egen indgang i forbindelse med Specialcenter Skovvang.

Skovly har 10 værelser med eget bad og toilet. Botilbuddet har fælles opholds- og tv-stue samt fælles køkkenalrum og en skøn terrasse.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Skovly

mail cfsu@holstebro.dk
phone 96113646

Herningvej 74
7500 Holstebro