Holstebro

I Holstebro har vi gennem de seneste år set en kraftig vækst i lysten til at investere i boligprojekter, udstykninger og erhverv er større end normalt. 

Indledning

I Holstebro er antallet af solgte boliggrunde steget kraftigt, mens boliger generelt er steget i pris. På planområdet oplever vi denne vækst gennem opstart af usædvanligt mange planer til nye projekter og henvendelser om bl.a. fortætning i eksisterende boligområder.

Boligudbygningen i Holstebro er fordelt mellem tre primære områder mod hhv. nordvest (Alstrup), nordøst (Hornshøj) og sydøst (Halgård). Planlægningen og byggemodningen sker etapevis.

Billede lånt af Marie Dykjær Eriksen

Byens Plan

Det overordnede fysiske greb i Byens Plan er at binde Holstebro bedre sammen. Holstebro har et sprudlende kulturliv, bynære landskabelige kvaliteter og et aktivt handelsliv. Disse kvaliteter skal bevares og blive endnu mere synlige i hverdagen.

Byens Plan indeholder 6 overordnede visioner for omdannelse af Holstebro til en moderne kulturkøbstad. Byens Plan følger helt naturligt op på den udviklingsretning som Holstebro Byråd allerede har valgt. Med planens 6 overordnede visioner vil vi:

  • skabe plads til flere beboere (i bymidten)
  • styrke byens natur
  • skabe en mere levende bymidte
  • skabe forbindelser på tværs af byen
  • ændre parkeringsstrategien for bymidten
  • udvikle kulturbegrebet, som dynamo for byens udvikling

Læs mere om Byens Plan

Udviklingsretninger

Alstrup er en bydel mellem Krunderup og Gårdhøje/Ellebæk. Området er på ca. 80 ha. brutto og er anlagt til 220 familievenlige boliger tæt på idræts- og fritidsaktiviteter. Her er let adgang til grønne rekreative arealer og en god stiforbindelse til Idrætscenter Vest. Området er desuden udbygget med et net af cykelstier, cykelbroer og cykeltunneler ind til Holstebro midtby. I nærområdet er der daginstitutioner og dagplejere. Derudover er der flere skoler og der er sikre skoleveje fra området. Der er i februar 2024 åbnet en 365Discount i Alstrup og derudover finder du dagligvarebutikkerne Rema 1000 og MENY i et centerområde kun tre minutter fra kvarteret. Infrastrukturelt er der gode forbindelser til Lemvig og Struer via Nordre Ringvej og mod syd-øst via Holstebromotorvejen.

Hornshøj-området består af boligklyngerne Hornshøj, Sletten og Mejrup med ca. xx boliger. Det ca. 32 ha store område ligger omkring 3 km fra centrum og med en afstand på 4 km til Holstebromotorvejen. I nærområdet er der daginstitutioner og dagplejere. I den vestlige del af Mejrup er dagligvarebutikken Lidl, mens Rema 100 ligger centralt for alle boligklyngerne.
Området er omgivet af smuk natur og ligger op ad Storåen. Derudover findes der løbe-, gå- og cykelruter langs Storåen. Byudviklingen i området er sket med stor respekt for naturen. De store, frie, grønne områder, det rige foreningsliv og de mange stier hele vejen ind til Holstebro er med til at gøre området til et attraktivt sted at bo.

Halgård-området, der strækker sig over ca. 45 hektar, er attraktivt på flere måder. Ikke mindst fordi det giver mulighed for at skabe en ny bydel samtidig med, at det stadig er tæt på Holstebros centrum. Området ligger desuden kun 2 minutter fra Holstebromotorvejen. Transportmæssigt er det nemt at komme rundt til fods eller på cykel, og især den cykel-gangbro, der krydser jernbanen, gør det let at deltage i sport og idræt på Mejdal-siden. Halgård Skole udgør rammen om hverdagslivet for både små og store elever. Ud over skolens faglige del er der også tilknyttet en SFO. Området er beliggende i en unik der fortsat skal være et grønt åndehul for hele området. I byudviklingsprojektet, Halgård Øst er naturen prioriteret før boligerne, og visionen er, at naturen fortsat skal være i centrum. Boligerne er nænsomt placeret i landskabet, så det grønne er i fokus. Dette betyder, at alle boliger i området får direkte adgang og udsigt til naturen fra starten.

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro