Modulpladser

 • Print
 • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 10. september 2021
af Sara Gehr

Retningslinjer for 35-timers plads i vuggestue og børnehave:

 • Barnet kan være i institutionen max. 35 timer pr. uge – husk at indregne tid til aflevering og afhentning.
 • Der afleveres et fremmødeskema over den daglige møde- og afhentningstid for en måned ad gangen. Der vil i helt særlige tilfælde og efter institutionens skøn være mulighed for, at barnet kan deltage i specielle arrangementer udover det varslede timetal.
 • Det tilrådes, at alle 35 timer påføres fremmødeskemaet. Barnet kan kun være i institutionen indenfor disse timer.
 • De 35 timer kan indenfor institutionens åbningstid afvikles over det ønskede antal dage i løbet af en uge.
 • Meddelte tider skal overholdes. Ved misbrug skal der ske skifte til fuld tid – afgørelsen træffes af institutionslederen.
 • Skifte imellem 35 timers plads og fuldtidsplads kan maksimalt finde sted 2 gange pr. år.
 • Skifte fra fuld tid til 35 timers modul kan ske med en måneds varsel til d. 1. eller d. 16. i måneden under forudsætning af, at der er ledige pladser i institutionen.
 • Skifte fra 35 timers modul til fuld tid kan ske fra dag til dag.
 • Bliver familien pålagt fx ekstravagter og de 35 timer normalt afvikles på under 5 dage, kan der mod ekstra betaling købes de nødvendige ekstradage.
 • Såfremt antallet af ekstradage overstiger maks. 1 dag pr. måned i gennemsnit over de sidste 3 måneder, skal der ske skifte til fuld tid.
 • Købte ekstra dage kan ikke tilbagebetales med andre dage, og den enkelte dag betales med 1/15 af prisen for en fuldtidsplads. Denne ekstrabetaling opkræves efter indberetning fra institutionen til pladsanvisningen. 
 • Er der ønske om 35 timers plads, rettes der henvendelse til institutionen.

Forældrebetaling og tilskud

 • Forældrebetalingen for 35 timers modul fastsættes til 80% af taksten for en fuldtidsplads.
 • Der ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen til 35 timers modul, sådan at der fortsat er en prisforskel på 20% på fuldtidsplads og 35 timers modul. 
 • 35 timers modul udløser søskendetilskud.
visibility_off visibility
Kontakt os

Bestil tid i Borgerservice

X i kalenderen

X

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 10. september 2021 af Sara Gehr