Erhvervsgrunde med front mod Holstebromotorvejen ved Søndergård

Det nye område ligger ikke kun tæt på motorvej, men også på by, kollektiv trafik, indfaldsvej og ringvej. Alle kryds og rundkørsler er designet til modulvogntog.

Anvendelse og profil

Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske.
Hvordan facaden overordnet skal udformes fremgår af beskrivelserne i lokalplan 1106.

Se stort kort

Priser ekskl. moms

  • Grønt forareal 45 kr. pr. m2
  • Erhvervsareal 190 kr. pr. m2
  • Facadeareal mod Skivevej 220 kr. pr. m2
  • Facadeareal mod Holstebromotorvejen 250 kr. pr. m2

Om udstykningen

Især industriproduktion og transporttunge erhverv får gavn af området, for alle kryds og rundkørsler er designet til modulvogntog. Det betyder bl.a. at transportører i området ikke selv behøver at investere i vejombygninger for at få lov til at køre med vognenheder på op til 25,25 meter eller 60 tons.

Der er også lagt op til, at kommende virksomheder kan få glæde af grønne områder med regnvandsbassiner og mindre engarealer, der sætter et rekreativt præg på arbejdshverdagen.

De nye veje i udstykningen er opkaldt efter lokale erhvervsfolk. Vagn Kloses Vej er den første - vognmanden bag en af en af kommunens markante virksomheder, Krangården, som i dag er del af BMS Krangården i Tvis. Vagn Klose var med i den første arbejdsgruppe, som i midten af 1990’erne kæmpede for en motorvej til Holstebro. 

Mange muligheder

I første etape af udstykningen er det oplagt at gøre noget ud af facaderne på fremtidens erhvervsbyggerier, da mange af grundene er synlige fra Holstebromotorvejen og Ny Skivevej. Men skal man være helt sikker på mulighederne for at bygge med et ’udstillingsvindue’ til folk på farten, er det en god idé at kontakte kommunen og høre nærmere.

Holstebro har en styrkeposition inden for produktion og fremstilling. Mange virksomheder i Holstebro arbejder med specialiseret fremstilling inden for jern og metal. Danmarks største Plaststøberi og Danmarks største metalstøberi findes begge i Holstebro.

Mange handels og transportvirksomheder i Holstebro er præget af et stort fokus på eksport, og også bygge- og anlægsbranchen trives i Holstebro.

Iværksætteri

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning samt introduktionsmøder og iværksætterkurser.

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen.

Erhvervsservice

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervsservice finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder.

Ring til Erhvervskontakten på tlf. 9611 3983 eller skriv på erhvervsservice@holstebro.dk.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg