Foreninger og Guide to move

Hvad er foreningernes rolle?

Som forening vil den første kontakt ofte foregå via en Fritidsguide, som i mange tilfælde også vil følge barnet til jeres aktivitet de første par gange.

Foreningernes vigtigste rolle er at gøre, som de normalt gør. Kommer der et barn, som får støtte af en Fritidsguide, vil det slet ikke være sikkert, at jeres instruktører/trænere vil bemærke, at barnet er rekrutteret til foreningen via Guide to Move.

Bliv Velkomstforening - Styrk din forening

Guide to Move (Holstebro Kommunes Fritidspasordning) vil gerne gøre en indsats for, at samarbejdet mellem os og jer bliver endnu bedre. Derfor lancerer vi ”Bliv Velkomstforening – Styrk din forening” i et forsøg på, at vi sammen kan give børn, unge og deres familier den bedste start i foreningslivet.

Klik her for at læse mere tiltaget

Når foreningen modtager et Fritidspas

  1. Indsendes ønske om udbetaling af kontingentstøtte via formularen: Afregning af Fritidspas
    (OBS: Indsendelsen kræver login med foreningens NEM-ID)  
  2. Herefter modtager I kontingentbetaling på foreningens NEM-Konto

Hvis jeres aktivitet koster under 600 kr., udfyldes Fritidspasset med det overskydende beløb og afleveres tilbage til barnet/forældrene.

Hvis jeres aktivitet koster mere end 600 kr., sørger i selv for at opkræve det resterende beløb ved familien.

Fritidspas kan benyttes i godkendte folkeoplysende foreninger både indenfor og udenfor Holstebro Kommune.

Har du spørgsmål eller andet?

Kontakt: Kultur og Fritid
E-mail: fritidsafdelingen@holstebro.dk
Telefon: 9611 7534