Foreninger og Guide to move

Hvad er foreningernes rolle?

Som forening vil den første kontakt ofte foregå via en Fritidsguide, som i mange tilfælde også vil følge barnet til jeres aktivitet de første par gange.

Foreningernes vigtigste rolle er at gøre, som de normalt gør. Kommer der et barn, som får støtte af en Fritidsguide, vil det slet ikke være sikkert, at jeres instruktører/trænere vil bemærke, at barnet er rekrutteret til foreningen via Guide to Move.

Når foreningen modtager et Fritidspas

  1. Indsendes ønske om udbetaling af kontingentstøtte via formularen: Afregning af Fritidspas
    (OBS: Indsendelsen kræver login med foreningens NEM-ID)  
  2. Herefter modtager I kontingentbetaling på foreningens NEM-Konto

Hvis jeres aktivitet koster under 600 kr., udfyldes Fritidspasset med det overskydende beløb og afleveres tilbage til barnet/forældrene.

Hvis jeres aktivitet koster mere end 600 kr., sørger i selv for at opkræve det resterende beløb ved familien.

Fritidspas kan benyttes både i foreninger indenfor og udenfor Holstebro Kommune.

Eksempel på et forløb i Guide to Move

  1. En fagperson taler med et barn og dets forældre om barnets fritidsliv og forklarer om muligheden for at få støtte via Guide to Move. Her kan barnet skrives op til Fritidsvejledning og evt. få udleveret et Fritidspas. 
  2. Familien bliver derefter kontaktet af Fritidsguiden, som tilbyder sin hjælp. 
  3. Barnet vælger en fritidsaktivitet, og Fritidsguiden tager kontakt til jer som forening.
  4. Barnet, forældrene og Fritidsguiden tager til aktiviteten i foreningen.
  5. Barnet starter hos jer som forening med eller uden hjælp fra Fritidsguiden. Her afleveres det evt. udleverede fritidspas, som erstatter kontingentbetaling.
  6. Barnet skal som udgangspunkt behandles ligesom alle andre børn.

Har du spørgsmål eller andet?

Kontakt Casper Lemvig Andersen, Koordinator 
casper.lemvig.andersen@holstebro.dk
Telefon 9611 6918