Andre støtte muligheder

Her finder du henvisninger til alternative muligheder for støtte til et aktivt fritidsliv.

Foreningsliv for alle

DGI kan give familier, børn og unge en håndsrækning til at de kan være med i idrætsforeningers positive fællesskaber via deres tilbud Foreningsliv for alle, hvor de kan hjælpe med:

  • Støtte til kontingent og stævner
  • Friplads på idrætsskoler
  • Gratis aktivitetsbriller

Læs mere om muligheden her

Fritidspuljen

Dansk Flygtningehjælp giver børn og unge med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund mulighed for at deltage i fritids- og foreningslivet, hvor de kan hjælpe med:

  • Støtte til kontingent
  • Støtte til deltagelse i ferieaktiviteter

Læs mere om muligheden her