Forældre og børn

Går dit barn ikke til en fritidsaktivitet, men gerne vil, står Guide to Move klar med støtten. Har dit barn fx. særlige behov eller synes det er svært at komme i gang med en fritidsaktivitet, eller har I som forældre svært ved at hjælpe jeres barn i gang, så er det Guide to Move I skal kontakte.

Fritidsvejledning

Vejledning ved fritidsguider, som hjælper barnet i gang med aktiviteten. Hjælpen kan bl.a. bestå af følgende:

 • Afklaring af ønsker og muligheder for aktiviteter
 • Kontakt til den valgte forening
 • Følgeskab til aktiviteten de første gange
 • Opfølgning i forhold til fastholdelse

Fritidspas

Kontingentstøtte på max 600 kr. årligt. Fritidspas kan fås på to måder:

 1. Forældre søger om Fritidspas, hvis familien har en samlet indkomst svarende til 90% friplads i dagtilbud.
 2. Fagperson udleverer et Fritidspas til et barn, hvis det vurderes, at økonomien er afgørende for, at barnet kan begynde til en fritidsaktivitet. Se oversigt over fagpersoner

Fritidspasset kan anvendes til kontingentbetaling i godkendte folkeoplysende foreninger.

Hver enkelt barn kan modtage Fritidspas én gang pr. kalender år.

Det aktive fritidsliv kan give børnene:

 • Trivsel
 • Fysisk og mental sundhed
 • Socialt netværk
 • Succesoplevelser
 • Glæde

Alt sammen noget jeres børn kan bruge generelt igennem hele livet.

Find input og tips til dig, som har børn i fritidslivet

Har du spørgsmål eller andet?

Kontakt: Kultur og Fritid
E-mail: Fritidsafdelingen@holstebro.dk
Telefon: 9611 7534