Forældre og børn

Går dit barn ikke til en fritidsaktivitet, men gerne vil, står Guide to Move klar med støtten. Har dit barn fx. særlige behov eller synes det er svært at komme i gang med en fritidsaktivitet, eller har I som forældre svært ved at hjælpe jeres barn i gang, så er det Guide to Move I skal kontakte.

Fritidsvejledning

Vejledning ved fritidsguider, som hjælper barnet i gang med aktiviteten. Hjælpen kan bl.a. bestå af følgende:

 • Afklaring af ønsker og muligheder for aktiviteter
 • Kontakt til den valgte forening
 • Følgeskab til aktiviteten de første gange
 • Opfølgning i forhold til fastholdelse

Fritidspas

Kontingentstøtte på max 600 kr. årligt. Fritidspas kan fås på to måder:

 1. Forældre søger om Fritidspas, hvis familien har en samlet indkomst svarende til 90% friplads i dagtilbud.
 2. Fagperson udleverer et Fritidspas til et barn, hvis det vurderes, at økonomien er afgørende for, at barnet kan begynde til en fritidsaktivitet. Se oversigt over fagpersoner

Fritidspasset kan anvendes til kontingentbetaling i godkendte folkeoplysende foreninger.

Det aktive fritidsliv kan give børnene:

 • Trivsel
 • Fysisk og mental sundhed
 • Socialt netværk
 • Succesoplevelser
 • Glæde

Alt sammen noget jeres børn kan bruge generelt igennem hele livet.

Eksempel på et forløb i Guide to Move

 1. Du ansøger om Fritidsvejledning og/eller Fritidspas til dit barn.
 2. I bliver derefter kontaktet af fritidsguiden, som tilbyder sin hjælp. Sammen aftaler I graden af og formen for hjælpen.
 3. Barnet vælger en fritidsaktivitet, og fritidsguiden tager kontakt til en forening i lokalområdet.
 4. Barnet, forældrene og fritidsguiden tager til aktiviteten i foreningen.
 5. Barnet starter i foreningen med eller uden hjælp fra guiden. Her afleveres det evt. modtagne Fritidspas, som støtter kontingentbetaling.
 6. Fritidsguiden følger op på barnets fritidsaktivitet.

Har du spørgsmål eller andet?

Kontakt Casper Lemvig Andersen, koordinator 
casper.lemvig.andersen@holstebro.dk
Telefon 9611 6918