Hjerneskadeteam

 For børn og unge 0-18 år med erhvervet hjerneskade

Hjerneskadeteam - for børn og unge 0-18 år med erhvervet hjerneskade

Vores hjerneskadeteam på børneområdet er et tværfagligt forum, som skal hjælpe til at sikre børn og unge med erhvervet hjerneskade og deres familier en tværfaglig og koordineret indsats.

En erhvervet hjerneskade kan opstå som følge af en ulykke eller sygdom og kan medføre længerevarende funktionsnedsættelser af forskellig art, herunder både fysiske, psykiske og kognitive følger. I hjerneskadeteamet tilbydes også rådgivning til børn med følger efter hjernerystelse.

Henvisning til tilbuddet

Både forældre og fagpersoner kan henvende sig til hjerneskadeteamet. Henvendelse kan ske via hjerneskadekoordinatorerne på børneområdet:

Center for Træning:

Telefon: 96114800, rehabilitering@holstebro.dk

Videnscentret:

Telefon: 96117539 (PPRs sekretariat), BU_PPR_postkasse@holstebro.dk

I teamet indgår:

  • Psykologer fra Videnscentret og (hjerneskadekoordinator)
  • Familievejleder/socialrådgiver fra Familieafdelingen
  • Sundhedsplejerske fra Videnscentret
  • Fysioterapeut fra Center for Træning
  • Ergoterapeut fra Center for Træning (hjerneskadekoordinator)
  • Repræsentant for dagtilbudsområdet/skoleområdet
  • UU-vejleder

Hjerneskadekoordinatorerne sikrer samarbejde mellem de forskellige relevante parter.

Teamet skal sikre, at:

  • Sammenhæng i barnets overgang fra hospital til kommune, så barnet får den rette indsats på det rette tidspunkt.
  • En koordineret, tværfaglig indsats med inddragelse af relevante fagpersoner. Indsatsen varierer i tid og omfang alt efter barnets behov.

Social og Sundhed

Center for Træning

mail rehabilitering@holstebro.dk
phone 96114800

Center for Sundhed, Stationsvej 35, 1
7500 Holstebro