Nørremarken Skave

Beskrivelse

Erhvervsområdet er beliggende i Skave ca. 12 km øst for Holstebro.

Pris

70 kr. pr. m2.

Prisen skal tillægges moms på 25%.

Prisen er excl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el, samt udgifter i forbindelse med handelens berigtigelse.

Erhvervsgrunde Nørremarken i Skave

Områdets anvendelse, bebyggelsens omfang samt udstykning og forkøbsret

Området må kun anvendes til lettere industri- og værkstedsvirksomhed m.v. med eventuel tilhørende bolig.
Bebyggelsesprocent: max. 50% af grundarealet.

Bygningers højde: max. 12 m over terræn.
Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang de resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde.

I tilfælde af usolgte naboarealer vil der være mulighed for mod betaling af et reservationsgebyr at få forkøbsret hertil i indtil 3 år. 


keyboard_arrow_up