Erhvervsgrunde på Nørremarken, Skave

Skave er en landsby beliggende 12 kilometer øst for Holstebro, med ca. 500 indbyggere inden for byskiltet og et tilsvarende antal boende i oplandet. Byen ligger kun 5 minutter fra Holstebromotorvejen.

Anvendelse og profil

Området må kun anvendes til lettere industri- og værkstedsvirksomhed m.v. med eventuel tilhørende bolig.

Se stort kort
Se storparceller i Rosenparken i Skave
Se byggegrunde i Rosenparken i Skave

Pris

70 kr. pr. m2.

Prisen skal tillægges moms på 25%.

Prisen er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, vand og el, samt udgifter i forbindelse med handlens berigtigelse.

Om udstykningen

Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang de resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde.

I tilfælde af usolgte naboarealer vil der være mulighed for mod betaling af et reservationsgebyr at få forkøbsret hertil i indtil 3 år. 

Andre virksomheder i området

I Skave er der et aktivt handels- og erhvervsliv med et grovvareselskab, specialbutikker samt andre små og større virksomheder.

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocent

Max. 50% af grundarealet

Bygningers højde

Max. 12 m over terræn

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

Hvorfor os?

Vi ønsker at give gode vilkår for vækst i nye og eksisterende virksomheder samt være en attraktiv sparringspartner for erhvervslivet.

Vi har et Lokalt Koordineret Samarbejde mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Samarbejdet gør det nemmere og mere overskueligt for dig som virksomhedsejer, at benytte dig af de services og programmer, som findes på områderne. 

Du kan altid kontakte os uforpligtet på enten mail eller telefon, og høre mere om de muligheder der er.

Iværksætteri

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning samt introduktionsmøder og iværksætterkurser.

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen.

Erhvervsservice

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervsservice finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder.

Ring til Erhvervskontakten på tlf. 9611 3983 eller skriv på erhvervsservice@holstebro.dk.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg