Storparceller i Rosenparken, Skave

Skave er en landsby beliggende 12 kilometer øst for Holstebro, med ca. 500 indbyggere inden for byskiltet og et tilsvarende antal boende i oplandet. 

BESKRIVELSE

Anvendelse og profil

Arealerne må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- dobbelt- og gårdhuse eller lignende) i én etage med udnyttelig tagetage.

Storparcellerne er omfattet af lokalplan nr. 296 for boligområdet Rosenparken, Skave.

Salgspris inkl. moms

Nr. A, 4073 kvm
Nr. B, 3849 kvm

Storparcellerne sælges for 225 kr. pr. kvm.

Godt at vide

I prisen er ikke indeholdt tilslutningsbidrag af nogen art. 

Overtagelsen finder sted umiddelbart efter Teknik- og Miljøs godkendelse af bebyggelsesplanen for det pågældende areal.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret

phone96117504

mailkommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik og miljø

phone96117684

mailteknik.miljoe@holstebro.dk

keyboard_arrow_up