Storparcel i Rosenparken, Skave

Salgspriser inklusiv moms

Storparcel A, 4073 m2

Storparcellen sælges for 225 kr. pr. m2

Se stort kort
Se erhvervsgrunde på Nørremarken i Skave
Se byggegrunde i Rosenparken i Skave

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

Reservér eller køb en storparcel

Det er muligt at reservere en storparcel i 4 uger. I områder med mindre efterspørgsel vil der være mulighed for at forlænge reservationen med 4 uger, såfremt der ikke er andre der er interesseret i grunden.
Det er gratis at reservere en storparcel. 

Du kan ringe eller skrive til os, hvor du oplyser hvilken storparcel du ønsker at reservere.

Ved et køb vil Holstebro Kommune sende dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 14 dage.

Anvendelse og profil

Arealerne må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- dobbelt- og gårdhuse eller lignende) i én etage med udnyttelig tagetage.

Storparcellerne er omfattet af lokalplan nr. 296 for boligområdet Rosenparken, Skave.

Godt at vide

I prisen er ikke indeholdt tilslutningsbidrag af nogen art. 

Overtagelsen finder sted umiddelbart efter Teknik- og Miljøs godkendelse af bebyggelsesplanen for det pågældende areal.

Skave – aktiv fritid, fællesskab og tryghed

Byggegrunde i Skave finder du i Rosenparken som ligger i et fladt terræn i den nordvestlige udkant af Skave tæt på skole, idrætshal, sportsplads og købmand.
I landsbyen er der både erfarne og engagerede dagplejemødre, samt Skave Børnehus, som er en integreret vuggestue og børnehave, der har fokus på tryghed, omsorg og nærvær. Skave Børnehus har et 10.000 m2 stort udeareal, hvor der er plads til at stimulere fantasi og kreativitet.

Skave Skole er for 0. til 7. klasse og har fokus på læring, trivsel og dannelse. Her er en tilhørende SFO med masser af udenomsplads og fodboldbaner. Der er en ungdomsklub for børn i 7-9. klasse og en stor legeplads med hoppepuder, multibane, klatreborg, tarzanbane og svævebane.

Aktiv fritid og skøn natur

I Skave er der et aktivt foreningsliv med mange gode tilbud – herunder Skave Fitness, håndbold, gymnastik, volley, badminton, kor, krea-klub, madlavning for mænd, litteraturklub, motocross, seniorklub m.fl. Der er mere end 13 foreninger at vælge imellem.

Skave & Omegns Multihus med idrætshal, multisal, festsal og café danner perfekte rammer for foreningerne. Rundt om Skave er der skøn natur og mange muligheder for udendørs aktiviteter og gåture, bl.a. på Tinkerdal Besøgssted.

Læs mere om Skave og aktiviteter i lokalområdet på www.skave-hogager.dk.

Fine indkøbsmuligheder og gode forbindelser

Skave ligger centralt i forhold til Holstebro, Skive, Struer, Viborg, Herning og Ikast. Der er gode busforbindelser, særligt til Holstebro og Viborg. I bil tager det kun 10 min at køre til Holstebro, og der er kun 4 minutter til Holstebromotorvejen.

I Skave er der mere end 220 lokale arbejdspladser og gode indkøbsmuligheder, bl.a. købmand, el- og hvidevarebutik, frisør, tankstation m.fl. Der er også hurtige og stabile internetforbindelser og god mobildækning i området.

Varierede boligformer

Der er billige boliger for både førstegangskøberen, børnefamilien og pensionisten og mulighed for eje, leje, andel og byg-selv i parcelhuskvarter eller på landet.

Her kan du også finde charmerende nedlagte landbrugsejendomme, der er velegnede til dyrehold og småerhverv.

I parcelhuskvarteret Rosenparken er der store byggegrunde og et lukket stisystem til børnehave, skole, SFO, fodboldbaner og multihus. Her kan opføres bebyggelse i form af både åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse.