Storparceller i Rosenparken, Skave

Skave er en landsby beliggende 12 kilometer øst for Holstebro, med ca. 500 indbyggere inden for byskiltet og et tilsvarende antal boende i oplandet. 

Salgspriser inklusiv moms

Storparcel A, 4073 kvm

Storparcel B, 3849 kvm, RESERVERET

 

Storparcellerne sælges for 225 kr. pr. kvm.

Anvendelse og profil

Arealerne må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- dobbelt- og gårdhuse eller lignende) i én etage med udnyttelig tagetage.

Storparcellerne er omfattet af lokalplan nr. 296 for boligområdet Rosenparken, Skave.

Godt at vide

I prisen er ikke indeholdt tilslutningsbidrag af nogen art. 

Overtagelsen finder sted umiddelbart efter Teknik- og Miljøs godkendelse af bebyggelsesplanen for det pågældende areal.

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

keyboard_arrow_up