Rosenparken Skave

  • Nr A, 4073 kvm
  • Nr B, 3849 kvm

Storparcellerne sælges for 225 kr. pr. m2.
Salgsprisen er inkl. moms. 

Storparcellerne er omfattet af lokalplan nr. 296 for boligområdet Rosenparken, Skave. 

Arealerne må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- dobbelt- og gårdhuse eller lignende) i én etage med udnyttelig tagetage. 

I prisen er ikke indeholdt tilslutningsbidrag af nogen art. 

Overtagelsen finder sted umiddelbart efter Teknik- og Miljøs godkendelse af bebyggelsesplanen for det pågældende areal.

 


keyboard_arrow_up