Erhvervsgrunde på Lægårdvej, Holstebro

Erhvervsområdet er beliggende nord for Viborgvej mellem Ringvejen og rundkørslen ved Tvis Møllevej. 

BESKRIVELSE

Anvendelse og profil

Området må kun anvendes til erhvervsformål så som kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed uden særlige genevirkninger for omgivelserne.

Pris

175 kr. pr. m2 for facadearealer (de første 50 meter, der ligger nærmest Viborgvej).
150 kr. pr. m2 for bagarealer, og 0 kr. pr. m2 for grønt område mod Viborgvej.

Priserne skal tillægges moms på 25%.

Priserne er eksklusiv tilslutningsbidrag af enhver art. 

Udstykning

Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang de resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde, dog er der tale om minimumsgrundstørrelser.

I tilfælde af usolgte naboarealer vil der være mulighed for mod betaling af et reservationsgebyr at få forkøbsret hertil i indtil 3 år.

Andre virksomheder i området

Området har et aktivt erhvervsliv med både specialbutikker, tekstilvirksomheder samt andre små og større virksomheder.

OMRÅDETS ANVENDELSE

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocent

Max. 50% af grundarealet

Bygningers højde

Max. 8 m over terræn og ikke mere end to etager

KONTAKT OS

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

HOLSTEBRO KOMMUNE

Hvorfor os?

Vi ønsker at give gode vilkår for vækst i nye og eksisterende virksomheder samt være en attraktiv sparringspartner for erhvervslivet.

Vi har et Lokalt Koordineret Samarbejde mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Samarbejdet gør det nemmere og mere overskueligt for dig som virksomhedsejer, at benytte dig af de services og programmer, som findes på områderne. 

Du kan altid kontakte os uforpligtet på enten mail eller telefon, og høre mere om de muligheder der er.

START NYT FIRMA

Iværksætteri

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning samt introduktionsmøder og iværksætterkurser.

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen.

NEMT FOR VIRKSOMHEDER

Erhvervskontakten

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervskontakten finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder.

Ring til Erhvervskontakten på tlf. 96117025 mandag - fredag 8.30 - 15.30 eller skriv på erhvervskontakten@holstebro.dk

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret

phone96117504

mailkommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik og miljø

phone96117684

mailteknik.miljoe@holstebro.dk

keyboard_arrow_up