Lægårdvej Holstebro

Beskrivelse

Erhvervsområdet Lægårdvej er beliggende nord for Viborgvej mellem Ringvejen og rundkørslen ved Tvis Møllevej. 

Pris

  • 175 kr. pr. m2 for facadearealer (de første 50 meter, der ligger nærmest Viborgvej),
  • 150 kr. pr. m2 for bagarealer, og
  • 0 kr. pr. m2 for grønt område mod Viborgvej.

Priserne skal tillægges moms på 25%.

Priserne er excl. tilslutningsbidrag af enhver art. 

Erhvervsgrunde Lægårdvej Holstebro

Områdets anvendelse, bebyggelsens omfang samt udstykning og forkøbsret

Området må kun anvendes til erhvervsformål så som kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne.

Bebyggelsesprocent: max 50%.
Bygningshøjde: max. 8,5 meter over terræn og ikke mere end to etager.
Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang de resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde, dog er der tale om minimumsgrundstørrelser.

I tilfælde af usolgte naboarealer vil der være mulighed for mod betaling af et reservationsgebyr at få forkøbsret hertil i indtil 3 år. 


keyboard_arrow_up