Erhvervsgrunde på Lægårdvej, Holstebro

Erhvervsområdet er beliggende nord for Viborgvej med kun 5 minutter til Holstebromotorvejen.

Anvendelse og profil

Området må kun anvendes til erhvervsformål så som kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed uden særlige genevirkninger for omgivelserne.

Se stort kort

Pris

175 kr. pr. m2 for facadearealer (de første 50 meter, der ligger nærmest Viborgvej).
150 kr. pr. m2 for bagarealer, og 0 kr. pr. m2 for grønt område mod Viborgvej.

Priserne skal tillægges moms på 25%.

Priserne er eksklusiv tilslutningsbidrag af enhver art. 

Om udstykningen

Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang de resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde, dog er der tale om minimumsgrundstørrelser.

 

Andre virksomheder i området

Holstebro har en styrkeposition inden for produktion og fremstilling. Mange virksomheder i Holstebro arbejder med specialiseret fremstilling inden for jern og metal. Danmarks største Plaststøberi og Danmarks største metalstøberi findes begge i Holstebro.

Mange handels og transportvirksomheder i Holstebro er præget af et stort fokus på eksport, og også bygge- og anlægsbranchen trives i Holstebro.

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocent

Max. 50% af grundarealet

Bygningers højde

Max. 8 m over terræn og ikke mere end to etager

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

Hvorfor os?

Vi ønsker at give gode vilkår for vækst i nye og eksisterende virksomheder samt være en attraktiv sparringspartner for erhvervslivet.

Vi har et Lokalt Koordineret Samarbejde mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Samarbejdet gør det nemmere og mere overskueligt for dig som virksomhedsejer, at benytte dig af de services og programmer, som findes på områderne. 

Du kan altid kontakte os uforpligtet på enten mail eller telefon, og høre mere om de muligheder der er.

Iværksætteri

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning samt introduktionsmøder og iværksætterkurser.

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen.

Erhvervsservice

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervsservice finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder.

Ring til Erhvervskontakten på tlf. 9611 3983 eller skriv på erhvervsservice@holstebro.dk.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg