Indberet invasive arter

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Mårhund i højgræs

Invasive arter

Invasive arter breder sig på bekostning af de oprindelige arter og dermed truer de den biologiske mangfoldighed.

Kæmpebjørneklo ved en grusvej

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Her kan du indberette observation af kæmpe-bjørneklo i Holstebro Kommune.

Giv os et prej