Talentkommune

Når det drejer sig om at udvikle talenter inden for kunst, kultur og idræt, er Holstebro én af landets førende kommuner. Nøgleordene er campusmiljøer, eliteuddannelse inden for kulturelle og idrætslige fag samt bo- og opholdsfaciliteter for unge. Som talentkommune på kulturområdet vil vi med projekt "TalentVest - en ny talentinfrastruktur" knytte kunst- og kulturinstitutionerne tættere sammen med de unge.

Holstebro Elitesport

Understøtter, koordinerer og fremmer samt fører tilsyn med elite- og talentudviklingen i idrætsklubberne i Holstebro Kommune.

Holstebro Elitesport arbejder med talenter fra 7. klasse og frem til afslutningen en videregående uddannelse.

Læs mere om Holstebro Elitesport

Dansk Talentakademi

Danmarks førende center for kunstnerisk talentudvikling. Talentakademiets uddannelser omfatter Musik (MGK) - Kunst & Design - Dans - Musical & Teater - Forfatter og henvender sig til unge mellem ca. 15 og 25 år. Undervisningen er på højt niveau, og alle uddannelser er struktureret som det statsanerkendte MGK.

Læs mere om Dansk Talentakademi