Halgård øst

Tekst 1

Udbygning af Halgård øst

Kommuneplan 21 blev vedtaget i oktober 2021, udlægger rammer for boligudbygning, rammeområde 02.B.35, samt mulighed for udvidelse af Halgård Skole og andre institutioner, rammeområde 02.O.40.

I den forbindelse er der udarbejdet en helhedsplan for fordelingsvejen i området, vandhåndtering og en etapeopdeling af udbygningen af boligområderne.

Lokalplan nr. 1203 - etape 1

Området for lokalplan nr. 1203 er beliggende i den sydøstlige del at Holstebro og omfatter et areal mellem Halgårdvej, jernbanen og Halgård bæk og hertil et område nord for banen og vest for Halgårdvej. 

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 11,5 ha. Lokalplanen muliggør, der kan opføres et nyt boligområde på ca. 90 boliger i form af tæt-lav bebyggelser og et fælleshus. I den nordlige del af lokalplanområdet muliggøres et rekreativt område med offentlig adgang. 

Med planlægningen af området, er der særligt fokus på at skabe et grønt boligområde, hvor de omkringliggende grønne forbindelser flettes sammen med bebyggelsesstrukturen.

Lokalplan nr. 1204 - etape 2

Lokalplan området er beliggende i den sydøstlige del af Holstebro og omfatter et areal mellem Halgårdvej og Herningvej. Området afgrænses til grønt areal mod Halgård Bæk.

Lokalplanens område omfatter et areal på ca. 195.500 m², der i dag primært anvendes til landbrug og enkelte boliger.

Lokalplanen muliggør, at der kan skabes et nyt boligområde med plads til ca. 102 boliger i forskellige størrelser og kategorier og ca. 63 tæt-lav boliger i et boligfællesskab. Derudover muliggør lokalplanen, at der kan etableres et fælleshus til boligfællesskabet.

 

Proces

Der er vedtaget 2 lokalplaner - etape 1 og 2. 

Hvis du har spørgsmål, kan du sende dem via e-mail til tm@holstebro.dk, eller som digitalpost til Holstebro Kommune + Teknik og Miljø, alternativt som papirpost til:

Holstebro Kommune
Teknik og Miljø - Team Plan
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Tekst 2

Baggrundsmateriale

Her finder du baggrundsmaterialet, der er indgået i behandlingen af lokalplanforslaget.

Baggrundsanalyser