Voksne uden børn

Voksne uden børn i aldersgruppen 55-65 år kan være flytbare i forbindelse med ændrede boligbehov, ændrede familiemønstre med mulighed for flere fritidsinteresser mv.

Vi vil gerne tiltrække og fastholde:

  • 55-65 årige, der ønsker at skifte til (mindre) bolig i et område, hvor de kan dyrke deres fritidsinteresser, og hvor tilbuddene er tilpas varierende i antal og form

Vores bosætningstiltag skal afspejle, hvad der er vigtigt for målgruppen:

  • Et stort og varieret kulturtilbud, adgang til naturen, tryghed, ”det gode liv” m.m.
  • Et bredt udbud af både eje-, leje- og andelsboliger i land og by

FAKTA

Der bliver flere ældre frem til 2028 (Danmarks Statistik, 2018):

Aldersgruppen 0-16 år stiger med 0,21 %

Aldersgruppen 16-24 år falder med 1,79 %

Aldersgruppen 25-55 år falder med 1,16 %

Aldersgruppen 55 - år stiger med 20,30 %

Kultur og Erhverv

mail kultur.erhverv@holstebro.dk
phone 96117535

Kirkestræde 11
7500 Holstebro