Skovbo

Skovbo er et midlertidigt og længerevarende botilbud til borger 18 år med diagnosticerede sindslidelser og samtidigt misbrug.

Antal pladser

16 pladser

Husets fokus 

Skovbo er et omsorgs- og botilbud. Forudsigelighed og kendte rammer danner grundlag for tryghed for den enkelte beboer.

Skovbo tror på et vellykket ophold, når:

  • Beboerne oplever, at de kan leve et liv som i eget hjem
  • Beboerne oplever, at de har indflydelse på eget ophold og ”virke”
  • Beboerne oplever, at der er plads til forskellighed og nærhed i trygge rammer

Skovbo er målrettet borgere med en diagnosticeret sindslidelse og aktivt misbrug af rusmidler. Herudover er domfældte borgere med nedsat kognition og/eller diagnosticeret sindslidelse også en del af målgruppen.

Skovbo tilbyder rammer og den nødvendige støtte til, at beboerne kan skabe sig et kvalificeret hverdagsliv med en døgnrytme, hvor deltagelse i måltider, socialt samvær og dagligdagens aktiviteter fremmes.

Hvis beboerne ikke er i aktivt misbrug, er der mulighed for aktivering på Specialcenter Skovvangs værksted.

Herudover arrangeres løbende sociale aktiviteter som f.eks. kortaften, biograftur, besøg i zoologisk have eller museum osv. Aktiviteter aftales og planlægges ud fra beboernes ønsker og ideer.

Den faglige indsats tager udgangspunkt i den recovery orienterede tilgang.

Målet er at understøtte borgeren til at mestre mest muligt i eget liv – ud fra en forventning om, at selvstændighed øger livskvaliteten.

De væsentligste faglige tilgange findes i neuropædagogikken og den kognitive tilgang. Den neuropædagogiske tilgang har til formål at give borgeren mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion. Den kognitive tilgang har til formål at ændre borgerens tanker og handling for derved at opnå mere positive følelser.

Skovbo har adresse på Herningvej 74, 7500 Holstebro – ca. 10 min. gang fra Holstebro centrum.

Skovbo består af i alt 16 boliger. 10 af boligerne ligger i en særskilt bygning med 10 enkeltværelser med eget tekøkken samt bad og toilet. Et af værelserne er indrettet som handicapvenlig bolig med mulighed for lette plejeopgaver. Skovbos øvrige 6 pladser er fysisk placeret i hovedbygningen på Skovvang.

Skovbo har fælles opholds- og tv-stue samt et stort køkkenalrum.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Skovbo

mail cfsu@holstebro.dk
phone 96114070

Herningvej 74
7500 Holstebro