Holstebro Kommunes boligliste

Hvad er Holstebro Kommunes boligliste?

Holstebro Kommune har indgået aftale med NordVestBo og Boligselskabet Holstebro/Lejerbo om anvisning af boliger. Aftalen betyder, at Holstebro Kommune kan anvise borgere med boligsociale problemer til ledigblevne boliger.

Målgruppe 

For at blive optaget på Holstebro Kommunes boligliste skal du have et boligsocialt problem.

Der er tale om boligsociale problemer når:

  • Sygdom, handicap og/eller aldersforandringer er årsag til, at den nuværende bolig ikke er hensigtsmæssig. 
  • Ægtefælles/samleveres dødsfald er årsag til, at den nuværende bolig ikke er hensigtsmæssig. 
  • Separation/skilsmisse bevirker, at det bl.a. af økonomiske årsager ikke er muligt at blive boende i den nuværende bolig. 
  • Der sker tvangsflytning fra den nuværende bolig. 
  • Den boligsøgende i øvrigt befinder sig i en velfærdstruende situation. 

Hvordan anvises en bolig?

Hvis du mangler et sted at bo, kan du kontakte Holstebro Kommunes boligliste. 

Bliver du vurderet til at indgå i målgruppen, og træffes der afgørelse om anvisning af bolig, skal der udfyldes et ansøgningsskema med oplysninger om cpr-nr., beskrivelse af det boligsociale problem og forsørgelse/indkomstgrundlag.

Holstebro Kommunes boligliste sender ansøgningerne til boligselskaberne. Hvis du får anvist en bolig, vil du blive kontaktet af et boligselskab eller af Holstebro Kommunes boligliste, når der er en ledig bolig.

Ved henvendelse til Holstebro Kommunes boligliste kan du også få råd og vejledning om din boligsituation. 

Åbningstid:

Mandag til fredag kl. 9.30-12.00 og Torsdag kl. 15.00 til 17.00