Undervisning af tosprogede elever

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 02. maj 2023
af Peter Høgsberg Sara Gehr

"Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk".

Basisundervisning i dansk som andetsprog

Vi etablerer basisundervisning i dansk som andetsprog iflg. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog  Det sker i flerkulturelle og flersprogede sprogklasser. 

Sprogklasser

Der er etableret sprogklasser for elever i aldersgruppen 6 - 17 år på:

  • Sprogafdeling, Døesvej 54E

Udslusning fra sprogklasse

Efter max. 2 år i sprogklasse udsluses eleverne til almenklasser i folkeskolen. Det sker på baggrund af en indstilling fra lærerne, hvorefter der laves en udslusningsplan.

Tosprogsscreeninger

Gennem forløbet i sprogklassen bliver der lavet individuelle sprogbeskrivelser, sprogvurderinger og individuelle undervisningsplaner for dansk som andetsprog.

Dansk som andetsprog

Tosprogede elever, der er integreret i almenklasser, undervises i dansk som andetsprog efter en vurdering af den enkelte elevs behov, enten som støtte i klassen eller i særlige tilfælde parallelt med almenklassens undervisning.

Der udarbejdes løbende sprogbeskrivelser, individuelle undervisningsplaner og evalueringer af elevens behov, som så ligger til grund for den almindelige undervisning og den supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Fællessprog – Dansk som andetsprog

Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige færdigheder, sådan at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 02. maj 2023 af Peter HøgsbergSara Gehr