Energy Hub Holstebro

Sol- og vindenergi danner grundlag for de Power-to-X-anlæg, som skal være med til at sikre Holstebro Kommunes førerposition i den grønne omstilling.

Grøn omstilling lige her

Holstebro Kommune har længe været en af de førende kommuner hvad angår opstilling af vindmøller og solceller. Med udsigt til etablering og opkobling af flere havmølleparker i Nordsøen bliver Holstebro Kommune absolut førende inden for vedvarende energi.

Energien fra sol og vind er fundamentet for de store Power-to-X-anlæg, som nogle af landets største energiselskaber ønsker at opføre i området ved Idomlund. Anlæggene kan blandt andet levere grøn brint til industri- og transportsektoren og på sigt danne grundlag for en række følgeerhverv.  

Der er dermed potentiale for at skabe et nyt erhvervseventyr med Holstebro Kommune som knudepunkt for grøn energiproduktion og fossilfrie brændstoffer. 

Alt sammen er med til at gøre vores kommune til en endnu vigtigere brik i den grønne omstilling af Danmark – og resten af verden. 

Helhedsplan

Byrådet har besluttet at udarbejde en helhedsplan for Idomlund-området. Planen skal skitsere muligheder for at placere Power-to-X-anlæg i dele af området. Helhedsplanen er en ikke-bindende plan, men derimod det første skridt på vejen mod en egentlig planlægning i området.

Læs mere om helhedsplanen.

Power-To-X

Power-to-X (PtX) er en proces, hvor elektricitet (Power) bliver omdannet til noget andet (X). Power-to-X bliver anset for at være fremtidens grønne energiform og en vigtig brik i den grønne omstilling.

Læs mere om Power-to-X.

Ofte stillede spørgsmål

Holstebro Kommune har i arbejdet med helhedsplanen for Idomlund-området løbende fået spørgsmål om bl.a. størrelsen på området, processen for planlægningen og dét at være lodsejer i området. Dem kan du se her sammen med kommunens svar.

Læs svar på ofte stillede spørgsmål