Læringsmål 1. - 2. klasse

Ideer til læringsmål

Naturvejledning

UNDERSØGELSE:

Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål, eksempelvis:

  • Børnene indsamler små dyr ved brug af ketsjere. På baggrund af observationer af små dyr i naturen indretter de et terrarie til dyrene, så deres livsbetingelser minder om dem, de har i naturen (naturvejleder kan bookes)

MODELLERING:

Eleven kan anvende naturtro modeller, eksempelvis:

  • Børnene kan sortere udvalgte udstoppede dyr ud fra fælles træk (naturvejleder kan bookes)
  • Eleverne kan under en tur i nærområdet udpege karakteristiske bygninger og veje på et kort – f.eks. museum, slusen, havnen osv. *)

PERSPEKTIVERING:

Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag, eksempelvis:

  • Børnene kan beskrive vandets kredsløb med begreberne fordampning, skyer, nedbør og grundvand, samt hvilken betydning kredsløbet har for vores hverdag *)

Børnene kan efterfølgende producere små rapporter om deres undersøgelser.

*) Vi stiller udstyr til rådighed men ikke underviser.