Revision og Regnskab

  • Print
  • Forstør tekst

Foreninger, der modtager tilskud, skal aflægge et regnskab, som omfatter folkeoplysende virksomhed i Holstebro Kommune.

Foreningens tilskudsår løber fra 1. januar til 31. december.

Revideret regnskab sendes til kommunen inden den 1. april året efter regnskabsåret. Er foreningens regnskabsår ikke kalenderåret indsendes regnskabet senest 3 måneder efter regnskabets afslutning. Regnskabet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen samt revisoren.

OBS! - Revisorerklæringen er udgået, vi henviser i stedet til §3 og §5 i Regnskabsregulativet for folkeoplysning med kommunalt tilskud, som beskriver reglerne for revision


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 12. juli 2021 af Casper Lemvig Andersen