Personaleudvikling

Vi arbejder med personale- og organisationsudviklingen på alle niveauer. Samspillet mellem organisation, job og person understøttes af en række HR-aktiviteter, som vi løbende udvikler og målretter.

HR-aktiviteter

Alle aktiviteter iværksættes gennem dialog og målafklaring med leder. En grundig beskrivelse af aktuelle HR-aktiviteter og tilbud er tilgængeligt for ledere og medarbejdere via Holstebro Kommunes Intranet.

Du kan se eksempler på udviklingsforløb nedenfor. 

  • målrettede undervisningsforløb
  • ledersparring
  • coaching tilbud til ledere og medarbejdere
  • stressvejledning og stresscoaching
  • mediationsprocesser
  • individuelle procesforløb
  • undersøgelser og evalueringer

Forebyggende sundhedsindsats

Vi er i top 10 blandt alle landets kommuner i forhold til lavt sygefravær. Med "FFS-projektet" vil vi gøre en endnu større indsats for at forebygge sygdom, og medvirke til at sygemeldte medarbejdere bliver hurtigere raske.

Konkret omfatter indsatsen til de leder-visiterede medarbejdere; fysisk træning, coaching, støttende psykolog-samtaler og temamøder.

Projektet er et samarbejde mellem Holstebro Kommunes HR &Udvikling, Løn og Personale, Jobcenter Holstebro og Quick Care.

Læs mere i artiklen på "Viden på tværs" - "Holstebro forebygger stressbetingede sygemeldinger via tidlig indsats".

Talent for ledelse - Morgendagens Ledere

Vi har udviklet et målrettet udviklingsforløb til organisationens egne medarbejdere, som udviser interesse og talent for ledelse.
Forløbet giver dig som medarbejder mulighed for at afsøge mulighederne og rammerne for ledelse i Holstebro Kommune, og ikke mindst udvikle og træne egne leder-kompetencer.  

Se hvad en deltager har fået ud af forløbet

Gruppebillede af ledelsestalent-holdet i 2015

HR & Udvikling

Biblioteksbygningen, 1. sal