Købsprocedure ved nye udstykninger

I Holstebro Kommune foregår købsproceduren ved nye udstykninger over tre ”etaper”.
Først i en budrunde, så en lodtrækningsrunde og derefter vil grundene blive sat til salg på almindelig vis med mulighed for reservation inden købet.

1. Budrunde

Hvis du er interesseret i en grund, skal du sende et tilbudsskema, som Borgmesterkontoret skal have modtaget senest den dato, som står oplyst på udstykningens hjemmeside. Du kan ligeledes finde tilbudsskemaet på den gældende side.
Af skemaet skal det fremgå, hvilken byggegrund du byder på, og hvilken kontantpris du tilbyder.

Hvis du vil byde på to eller flere byggegrunde, skal du sende et skema for hvert tilbud. Du må dog gerne lægge flere skemaer i samme kuvert. Mærk kuverten ”Tilbud – byggegrunde, + ’navn på udstykning’”. 

Hvis en tilbudsgiver er højstbydende på to eller flere grunde, er den pågældende køber af den grund, der er budt højst på.
Hvis to eller flere er højstbydende på den samme grund – uden at være højstbydende på andre grunde – bliver der trukket lod mellem de pågældende.

Man gerne må byde på flere grunde, men ens bud er gældende. Man skal derfor være opmærksom på, at hvis man som par byder hver for sig, kan man blive ejere af to byggegrunde, og skal inden 6 hverdage efter budfristen indbetale 1% af budsummen til kommunen for at blive løst fra købet.

Tilbageskødning af grund købt i budrunde

I henhold til købsaftalen skal der gøres opmærksom på, at såfremt grundene senere ønskes tilbageskødet til Holstebro Kommune er det den udbudte minimumspris med fradrag af 5.000 kr., der vil blive tilbagebetalt.

2. Lodtrækningsrunde

De grunde der ikke sælges ved udbud, bliver solgt ved lodtrækning blandt interesserede. Tidspunktet for dette salgsmøde vil fremgå på udstykningens hjemmeside efter budrunden. 

Ved lodtrækningen bliver der indsamlet sedler/lodder med købers navn på, og der bliver efterfølgende trukket lod om hvem der må vælge en grund.

Grundene sælges til mindsteprisen.

Det/de navne som står på sedlen/loddet, er også det/de navne, som grunden skal tinglyses med i første omgang.

Lodtrækningen foregår i Byrådssalen på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro. 

3. Almindelig reservation og salg

Efter lodtrækningsrunden vil kommunens hjemmeside blive opdateret, og det vil nu være muligt at se hvilke grunde der er til salg og kan reserveres.

Man kan i første omgang reservere en grund i en måned. Er man efterfølgende ikke klar til et køb, har man mulighed for, at forlænge reservationen i yderligere en måned, men denne anden måneds reservation er på betingelse af, at er der venteliste, eller kommer der andre som er interesseret i grunden i denne anden måned, så bliver man kontaktet, og får cirka tre dage til at træffe afgørelse, om man ønsker at købe.
Reserveringen af en grund er gratis.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg