Byggegrunde på Mejeriparken, Fuglebakken og Søvejen, Herrup

Reservér eller køb en grund i Herrup

Det er muligt at reservere en grund i 4 uger.

Det vil være muligt at forlænge reservationen med 4 uger, såfremt der ikke er andre der er interesseret i grunden.
Det er gratis at reservere en grund.

Du kan ringe på telefon 9611 7504 eller skrive en mail til kommunen@holstebro.dk, hvor du oplyser hvilken grund du ønsker at reservere.
Ved et køb vil Holstebro Kommune sende dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 14 dage.

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7554
teknik.miljoe@holstebro.dk

Mejeriparken

Salgspriser inklusiv moms

Mejeriparken

Nr. 2, 880 m2, 96.000 kr.
Nr. 4, 899 m2, 98.000 kr.
Nr. 9, 1071 m2, 100.000 kr.
Nr. 11, 1110 m2, 100.000 kr.
Nr. 13, 1015 m2, 105.000 kr.
Nr. 15, 992 m2, 100.000 kr.
Nr. 17, 979 m2, 100.000 kr.
Nr. 19, 1102 m2, 105.000 kr.
Nr. 21, 985 m2, 98.000 kr.

Se stort kort for Mejeriparken

Om byggegrundene i Mejeriparken

 • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til el, vand og kloak
 • Priserne er ikke inklusive tilslutningsbidrag til naturgas
 • Der er ikke byggepligt på grundene
 • Der ingen mulighed for at kommunen køber grundene tilbage
 • Det er muligt at købe og lægge flere grunde sammen til én

Fuglebakken

Salgspris inklusiv moms

Fuglebakken

Nr. 8, 929 m2,  50.000 kr. 

Se stort kort for Fuglebakken

Om byggegrunden på Fuglebakken

 • Der er ingen lokalplan for området
 • Der er ikke foretaget jordbundsundersøgelse
 • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til kloak og vand samt et byggemodningsbidrag til el
 • Priserne er ikke inklusive tilslutningsbidrag til el
 • Der er ikke mulighed for kollektiv varmeforsyning i området
 • Der er ikke byggepligt på grunden
 • Der er ingen mulighed for at kommunen køber grunden tilbage

Søvejen

 

Søvejen 19 

1392 m2, 65.000 kr.

 
Købsaftale
Kortbilag
 

Der er ingen byggepligt på grunden og kommunen køber ikke grunden tilbage.

Billede

En skøn natur

Mellem Stubbergård Sø og Feldborg Plantage ligger landsbyerne Herrup og Bjergby. 

Herrup ligger i et helt fantastisk landskab centralt mellem Viborg, Skive og Holstebro med mange stier i istidslandskabet mod nord og skovene mod syd. Byen ligger cirka 10 minutter fra Holstebromotorvejen.

Fremtid bygget med fællesskab

Herrup Kulturhus rummer topmoderne festlokaler og masser af aktivitetsmuligheder inde og ude – bl.a. professionelle petanquebaner, bålhytter og legeplads.
Det er i salene og mødelokalet ”Skolestuen”, at borgerne har fællesspisninger, banko eller live-streaming af foredrag om naturvidenskab.

Også Herrup Museum afholder løbende museumscaféer her.

Natur og fortid bevaret

I efteråret 2017 åbnede det nyrestaurerede Sevel Kalkværk og nyopførte formidlingshus i nærheden af Bjergby.
Stedet fortæller om kalkværkets kulturarv og historie frem til 1960 og den geologiske baggrund for områdets råstofudvinding.

Endnu et eksempel på stor opbakning og indsats fra egnens frivillige kræfter, der i flere år har arbejdet med at bevare og formidle et stykke lokal industrihistorie.