Byggegrunde i Mejeriparken, på Fuglebakken og på Søvejen, Herrup

Mejeriparken

Salgspriser inklusiv moms

Mejeriparken

Nr. 2, 880 m2, 96.000 kr.
Nr. 4, 899 m2, 98.000 kr.
Nr. 9, 1071 m2, 100.000 kr.
Nr. 11, 1110 m2, 100.000 kr.
Nr. 13, 1015 m2, 105.000 kr.
Nr. 15, 992 m2, 100.000 kr.
Nr. 17, 979 m2, 100.000 kr.
Nr. 19, 1102 m2, 105.000 kr.
Nr. 21, 985 m2, 98.000 kr.

Se stort kort for Mejeriparken

Om byggegrundene i Mejeriparken

 • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til el, vand og kloak
 • Priserne er ikke inklusive tilslutningsbidrag til naturgas
 • Der er ikke byggepligt på grundene
 • Der ingen mulighed for at kommunen køber grundene tilbage
 • Det er muligt at købe og lægge flere grunde sammen til én

Fuglebakken

Salgspris inklusiv moms

Fuglebakken

Nr. 8, 929 m2,  50.000 kr. 

Se stort kort for Fuglebakken

Om byggegrunden på Fuglebakken

 • Der er ingen lokalplan for området
 • Der er ikke foretaget jordbundsundersøgelse
 • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til kloak og vand samt et byggemodningsbidrag til el
 • Priserne er ikke inklusive tilslutningsbidrag til el
 • Der er ikke mulighed for kollektiv varmeforsyning i området
 • Der er ikke byggepligt på grunden
 • Der er ingen mulighed for at kommunen køber grunden tilbage

Søvejen

Salgspris inklusiv moms og materiale

Søvejen 19 

1392 m2, 65.000 kr.

 
Købsaftale
Kortbilag
 

Der er ingen byggepligt på grunden og kommunen køber ikke grunden tilbage.

Billede

En skøn natur

Mellem Stubbergård Sø og Feldborg Plantage ligger landsbyerne Herrup og Bjergby, der ofte kører parløb gennem Herrup Bjergby Fællesforening med aktiviteter og sammenhold. 

Herrup ligger i et helt fantastisk landskab centralt mellem Viborg, Skive og Holstebro med mange stier i istidslandskabet mod nord og skovene mod syd. Byen ligger cirka 10 minutter fra Holstebromotorvejen.

Der er så oplagte muligheder for naturoplevelser, at borgerne i Herrup har arrangeret to ugentlige traveture for alle, som vil dyrke fællesskab og natur i samme trav.

Fremtid bygget med fællesskab

Kulturhuset er ikke kun centrum for kultur og fest, men også for sport og motion. Her holder Herrup Fitness til, og hvert år i forbindelse med byfesten afholdes det traditionsrige cykelløb Tour de Herrup, der trækker egnens cykelhold til en kamp om uret på en rundstrækning i og omkring Herrup.

Herrup Kulturhus rummer topmoderne festlokaler og maser af aktivitetsmuligheder inde og ude – bl.a. professionelle petanquebaner, bålhytter og legeplads.
Det er i salene og mødelokalet ”Skolestuen”, at borgerne har fællesspisninger, banko eller live-streaming af foredrag om naturvidenskab. Også Herrup Museum afholder løbende museumscaféer her.

Natur og fortid bevaret

Mellem Stubbergård Sø og Feldborg Plantage ligger landsbyerne Herrup og Bjergby, der ofte kører parløb gennem Herrup Bjergby Fællesforening med aktiviteter og sammenhold. 

I efteråret 2017 åbnede det nyrestaurerede Sevel Kalkværk og nyopførte formidlingshus i nærheden af Bjergby.
Stedet fortæller om kalkværkets kulturarv og historie frem til 1960 og den geologiske baggrund for områdets råstofudvinding.

Endnu et eksempel på stor opbakning og indsats fra egnens frivillige kræfter, der i flere år har arbejdet med at bevare og formidle et stykke lokal industrihistorie. 

Kontakt os

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg