Personlig pleje

Vi vil gerne understøtte dig i at klare dig selv bedst muligt i din hverdag

Personlig pleje

Vi vil gerne understøtte dig i at klare dig selv bedst muligt i din hverdag.

Hvis du har vanskeligheder ved at klare eksempelvis bad, af- og påklædning eller tandbørstning, har du mulighed for at få støtte eller hjælp til din personlige pleje, herunder personlig hygiejne samt nødvendige aktiviteter i hverdagen.

Støtten tilrettelægges således, at du deltager aktivt og hjælper til med det, du selv kan.

Kvalitetsstandarden under personlig og praktisk hjælp:

Personlig pleje indeholder:

Denne indsats skal dække dit behov for hjælp til personlig pleje.

Formålet er at støtte og hjælpe dig på de områder, hvor din personlige funktionsevne ikke er tilstrækkelig til at dække behovet indenfor personlig hygiejne.

Denne indsats skal dække dit behov for hjælp til at gå på toilettet.

Formålet er at støtte og hjælpe dig på de områder, hvor din funktionsevne ikke er tilstrækkelig til at dække behovet for at gå på toilettet.

Denne indsats skal dække dit behov for at indtage mad og drikke.

Formålet er at støtte og hjælpe dig på de områder, hvor din personlige funktionsevne ikke er tilstrækkelig til at dække behovet for at indtage mad og drikke.

Denne indsats skal dække dit behov for hjælp til aktiviteter i forbindelse med forflytning, lejring og vending.

Formålet er at støtte og hjælpe dig på de områder, hvor din personlige funktionsevne ikke er tilstrækkelig til at dække behovet for at forflytte dig.

Denne indsats skal dække dit behov for hjælp til struktur i hverdagen, skabe relation til hjemmeplejen og komme i dagcenter.

Formålet er at støtte og hjælpe dig på de områder, hvor din personlige funktionsevne ikke er tilstrækkelig i forhold til at sikre sammenhæng og holde struktur på hverdagens aktiviteter.

Denne indsats dækker dit behov for tryghed i form af tilsynsbesøg døgnet igennem.

Formålet med indsatsen er at give psykisk tryghed og støtte hos dig.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.