Demenspris

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Byråd har indstiftet en ny pris - Holstebro Demenspris. 

Alle kommunens borgere kan komme med forslag til modtagere af Holstebro Demenspris.

Formålet med Holstebro Demenspris er at anerkende en frivillig og særlig indsats, der er kommet demente borgere i Holstebro Kommune til gavn.

Hvem kan modtage Demensprisen?

Demensprisen uddeles til en person eller en gruppe af personer, der har ydet en ekstraordinær stor indsats i arbejdet for kommunens demente. Prisen skal anerkende og hylde de mange medarbejdere, der hver dag gør en forskel for mennesker med demens og deres pårørende.

Eksempler på, hvem der kan indstilles til prisen:

  • personer (grupper eller enkelte) på et plejehjem, i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, udrednings- og behandlingsenheder, læger, journalister,
  • frivillige eller steder, hvor der i hverdagen ydes en særlig indsats for demente borgere
  • foreninger, der på frivillig basis har arbejdet aktivt for dementes vilkår eller igangsat nye initiativer og tiltag
  • en enkeltstående aktivitet eller nyskabelse, der har haft stor betydning for kommunes demente medborgere.

Eneste betingelse er dog, at aktiviteterne eller tiltagene foregår inden for kommunegrænsen.

Hvem kan stille forslag til modtager af prisen? 

Alle borgere i Holstebro Kommune kan indstille kandidater til prisen. 

Forslaget skal være kort og begrundet.

Annoncering 

I løbet af efteråret vil der blive indrykket annoncer for Demensprisen i de lokale medier. 

Hvem beslutter?

Social- og Sundhedsudvalget tildeler årets Demenspris. 

Overrækkelse af prisen

Overrækkelse af prisen vil finde sted i Byrådssalen på Holstebro Rådhus. 

Med prisen følger en gave og et diplom fra kommunen.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 21. oktober 2020 af Elisabeth Haahr Christensen