Demenspris

Hvert år uddeler Holstebro Byråd Holstebro Demenspris.

Demenspris tekst

Demenspris

Hvert år uddeler Holstebro Byråd Holstebro Demenspris. 

Alle kommunens borgere kan komme med forslag til modtagere af Holstebro Demenspris.

Formålet med Holstebro Demenspris er at anerkende en frivillig og særlig indsats, der er kommet demente borgere i Holstebro Kommune til gavn.

Demensprisen uddeles til en person eller en gruppe af personer, der har ydet en ekstraordinær stor indsats i arbejdet for kommunens demente. Prisen skal anerkende og hylde de mange medarbejdere, der hver dag gør en forskel for mennesker med demens og deres pårørende.

Eksempler på, hvem der kan indstilles til prisen:

  • personer (grupper eller enkelte) på et plejehjem, i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, udrednings- og behandlingsenheder, læger, journalister,
  • frivillige eller steder, hvor der i hverdagen ydes en særlig indsats for demente borgere
  • foreninger, der på frivillig basis har arbejdet aktivt for dementes vilkår eller igangsat nye initiativer og tiltag
  • en enkeltstående aktivitet eller nyskabelse, der har haft stor betydning for kommunes demente medborgere.

Eneste betingelse er dog, at aktiviteterne eller tiltagene foregår inden for kommunegrænsen.

Alle borgere i Holstebro Kommune kan indstille kandidater til prisen.

Forslaget skal være kort og begrundet.

Der vil blive indrykket annoncer for indstillinger til Demensprisen i de lokale medier.

Social- og Sundhedsudvalget beslutter og tildeler årets Ældrepris.

Overrækkelse af prisen finder normalt sted i Byrådssalen på Holstebro Rådhus.

I 2023 vil prisen blive overrakt ved Frivillighedsrådets og Holstebro Kommunes Frivilligfest den 29. september 2023 - Gråkjær Arena.

Med prisen følger en gave og et diplom fra kommunen.

2023 - Helle Højland Bøgh

Prisen blev overrakt til Helle Højland Bøgh. Hun har gennem flere år været primus motor for en privat pårørendegruppe til ægtefæller, der har deres kære i plejebolig. En gruppe, hvor ægtefæller i samme situation kan mødes, snakke sammen og støtte hinanden. Et fællesskab, der giver lys i mørket, hvor det sociale samvær er i højsædet, og hvor venskaber opstår.

2022 - Anders Beck

Anders Beck modtager prisen for hans utrættelige indsats gennem mange år. Siden 2009 har han været en meget aktiv ildsjæl i Café Sommerfuglen, der hører til i Colstruphuset i Holstebro. Og da caféen var lukket under corona-pandemien, ringede han rundt til brugerne og sørgede for, at de ikke var ensomme. Han udbreder også viden og afliver fordomme om demens ved at holde foredrag.

2021 - til Resto Sommerfuglen i Colstruphuset 

De frivillige hos Resto Sommerfuglen modtager prisen for at skabe glæde og forkæle par, hvor den ene lider af demens. Det sker, når de en gang i måneden holder middagsselskaber for 6 par. Intet bliver overladt til tilfældighederne, når de hos Resto Sommerfuglen inviterer til stor middag i trygge rammer for demente.

2020 - til Sommerfuglenes Følgevenner- og Besøgsvennetjeneste

Foreningen modtager prisen for deres omsorgsfulde arbejde for en gruppe mennesker, hvor tid, nærvær og besøg er en væsentlig faktor for den, der er ramt af demens og for dennes pårørende.

Social og Sundhed

Sekretariatet

mail sundhed@holstebro.dk
phone 96117585

Kirkestræde 11
7500 Holstebro