Byggegrunde på Ålykkevænget, Vinderup

Salgspriser inklusiv moms

Ålykkevænget

Nr. 1, 999 m2, 605.000 kr.
Nr. 2, 844 m2, 568.000 kr.
Nr. 3, 744 m2, 543.000 kr.
Nr. 8, 898 m2, 581.000 kr.
Nr. 10, 1021 m2, 610.000 kr.
 

Se stort kort
Se byggegrunde i Bjertparken Vinderup
Se storparceller i Ålykkeparken Vinderup

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7554
teknik.miljoe@holstebro.dk

Reservér eller køb en grund

Det er muligt at reservere en grund i 4 uger.

Det vil være muligt at forlænge reservationen med 4 uger, såfremt der ikke er andre der er interesseret i grunden.

Det er gratis at reservere en grund.

Du kan ringe på telefon 9611 7504 eller skrive en mail til kommunen@holstebro.dk, hvor du oplyser hvilken grund du ønsker at reservere.

Ved et køb vil Holstebro Kommune sende dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 14 dage.

Få ’ålykke’ tæt på by, natur og kulturhistorie

Vinderup er kendt for sit trygge børneliv, foreningernes sammenhold – og en gæstfrihed, der bygger bro mellem folk. Og menneskelig aktivitet er der både nutidige og historiske spor af lige uden for døren.

Ålykkevænget og Ålykkeparken er nemlig både en tidligere sportsplads og gammelt vikingeland, hvor fortidsminder fra tidligere tiders beboere bliver markeret med stensætninger inde i det rekreative område med naturlegeplads. Der er sheltere med bålhytte i nærheden, og der kommer udsigtsbakker over den gamle vikingeboplads og engområdet med fredskov mod øst. 

Udstykningen ligger i byens østlige udkant ned til Svenstrup Å, der er et beskyttet vandløb.

 

Vinderup – en rigtig stationsby

Vinderup er kommunens næststørste by med omkring 3.000 indbyggere og mange offentlige servicefunktioner, detailhandel og erhvervsområder.
Byen ligger kun 12 minutter fra Holstebromotorvejen.

Byen har sin egen afdeling af borgerservice, bibliotek, kulturskole, stadion og svømmehal.

Byen har børneinstitutioner, folkeskole og en privat skole, der også driver folkeskolens overbygning og 10. klasse.

Vikingerne på Nørgårdsvej

Længe inden jernbanen kom til Vinderup og byen opstod som stationsby, havde vikingerne fundet sig godt til rette ved Nørgårdsvej og det lille vandløb.
Lige her, hvor der i dag ligger et regnvandsbassin og grønne arealer, lå der nemlig i vikingetiden (750 – 1050 e. Kr.) en lille samling af gårde – måske en lille landsby.

Arkæologerne har fundet sporene efter ni langhuse, som har rummet beboelser og stalde for landsbyens beboere og deres husdyr. Der blev også fundet ti grubehuse, som er små værkstedshytter, hvor vikingerne har udført forskelligt håndværk og håndarbejde. Her blev der fremstillet tekstil til tøj og sejl til skibe, samt smykker, våben og hverdagens redskaber.

Ved Nørgårdsvej har vikingerne kunnet dyrke jorden og holde husdyr, og ved det lille vandløb har de kunnet fiske – så den lille vikingeboplads er et fint eksempel på den helt almindelige levevis i vikingetiden. Vikingerne er kendte for deres mange togter og udenlandsrejser, og arkæologerne kan da også se, at vikingerne fra Nørgårdsvej har haft udenlandske handelsforbindelser. Der blev nemlig fundet rester af kogekar i klæbersten, som var en kendt importvare fra Norge i vikingetiden.  

Byfornyelse indbyder til ophold

Den lokale brugs og boligforening har sammen med kommunen skabt et nyt torv og byrum med adgang til aktivitetsområdet Down Town Vinderup.

Ligesom mange andre steder i Holstebro Kommune, er det foreningerne der skaber områdets fremdrift og aktiviteter for borgerne. Du kan se nogle af dem i Vinderupkalenderen.

Om byggegrundene

Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til regn og spildevand, tilslutningsafgift for vand og el, fast investeringsbidrag til varmeforsyning