Flytte- og oprykningspladser

 • Print
 • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 10. september 2021
af Sara Gehr

Flytteplads til en anden plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave

Bliver dit barn ikke optaget i det ønskede pasningstilbud har du mulighed for at stå til en flytteplads.
Det betyder f.eks. at, dit barn har mulighed for at flytte:

 • fra dagpleje til vuggestue indtil barnet bliver 2 år

 • mellem vuggestuer eller vuggestueafsnit indtil dit barn bliver 2 år

 • plads i dagplejen hvis du ønsker det indtil barnet bliver 3 år

 • fra vuggestue til dagpleje indtil barnet bliver 3 år

 • plads mellem børnehaver hvis du ønsker det

Dit barn vil blive tilbudt en flytteplads efter de gældende kriterier, når det er dit barns tur.

Oprykning til en plads i børnehave fra dagpleje eller vuggestue

 • Er dit barn optaget i dagpleje eller vuggestue, anviser vi dit barn plads i børnehave den måned, hvor barnet fylder 3 år. Om muligt tilbydes den ønskede institution. Har barnet særlige behov, der skal tages hensyn til, skal der ske en vurdering, senest når barnet er 2 år og 9 mdr.

 • Når dit barn rykkes op fra et dagtilbud til et andet i det videre forløb, f.eks. fra dagpleje til børnehave, ophører det dagtilbud, som dit barn er optaget i, automatisk fra den startdato, som dit barn er tilbudt i andet dagtilbud. Vær opmærksom på, at du selv må sørge for pasningen, hvis du fravælger den oprykningsplads, du anvises, og du f.eks. vælger at vente på et pladstilbud til din ønskeinstitution.

 • Er dit barn optaget i en integreret institution, sker oprykning automatisk den måned, hvor dit barn fylder 3 år.

 • Børnehavebørn, der er kommende skolebørn, kan optages i førskolegruppe fra d. 1. maj. Dog kan førskolegrupper oprettes tidligere, hvis det er påkrævet af hensyn til den samlede anvisningssituation.

visibility_off visibility
Kontakt os

Bestil tid i Borgerservice

X i kalenderen

X

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 10. september 2021 af Sara Gehr