Etablering af privat institution

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 10. september 2021
af Sara Gehr

Lovgivningen giver mulighed for at private leverandører kan etablere og drive dagtilbud.

De private institutioner skal, i lighed med de kommunale dagtilbud, leve op til kommunens politikker og målsætninger på området. I Holstebro Kommune vil det bl.a. sige, at de private institutioner skal arbejde inden for rammerne af målsætningen for dagtilbud, kommunens politikker samt fagudvalgets indsatsområder for området.

Ansøgningsskema

Kommunale krav til de private dagtilbud

Holstebro Kommune skal i henhold til lovgivningen offentliggøre de kvalitetskrav, som de private institutioner skal opfylde for at kunne blive godkendt. Udover de lovgivningsmæssige forpligtigelser stiller Holstebro Kommune krav om:


Procedure for godkendelse


Kommunalt driftstilskud til private dagtilbud


Afslag på godkendelse


Børn og Unge

Sekretariat

lock Send Digital Post (borger)
mail boern.unge@holstebro.dk
phone 96117536

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 10. september 2021 af Sara Gehr