Direktionen

Direktionen er Holstebro Kommunes administrative ledelse.

Direktionen har udviklet et sæt ledelsesværdier.

Heriblandt værdierne glæde, udvikling og udsyn. Værdierne danner grundlag for den fælles ledestjerne for Holstebro Kommune. 

organisationsdiagrammet kan du se, hvordan kommunen er opbygget som organisation.

Direktionens opgaver

  • Rådgivning af og sparring til det politiske system
  • Servicering af kommunalbestyrelse og udvalg
  • Realisering af politiske mål og beslutninger
  • Udvikling af organisation, ledelse og personale
  • Ekstern udvikling og samarbejdsfora
  • Styring af kommunens samlede økonomi og ressourcer
  • Driftseffektivitet
  • Strategisk kommunikation
  • Opfølgning på og resultatvurdering af politiske mål og beslutninger
  • Tværfaglighed og koordinering