Læringsmål 5. - 6. klasse

Ideer til læringsmål

Naturvejledning

UNDERSØGELSE:

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse, eksempelvis:

  • Hensigten med aktiviteten er at lære om ressourcekredsløb for affald: Hvor materialer kommer fra, hvilke egenskaber de har og hvordan produkter kan genanvendes (book eventuelt en vejleder eller se udstillingen på Strandingsmuseet omkring havaffald)
  • Undersøgelse af dyr fanget med ketsjere eller fiskestang og sætte dem ind i et fødenet, der viser, hvem der æder hvem (naturvejleder kan bookes)

MODELLERING:

Eleven kan designe enkle modeller, eksempelvis:

  • Lave en fysisk model af vandets kredsløb *)
  • Viden omkring hvor vandet til Nissum Fjord kommer fra (naturvejleder kan bookes)

PERSPEKTIVERING:

Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser, eksempelvis:

  • Børnene kan beskrive og diskutere forskellige argumenter for ulve i den danske natur. Der er en ulv, der har slået sig ned i Ulfborg, men den er også set i Thorsminde (naturvejleder kan bookes)

Børnene kan efterfølgende arbejde videre på skolen med rapporter om deres undersøgelser.

*) Vi stiller udstyr til rådighed men ikke underviser.