Arbejdsmiljø og MED

MED-organisationen skaber grundlag for et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Den sikre medindflydelse og medbestemmelse for medarbejdere.

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Omdrejningspunktet i arbejdsmiljøarbejdet er et bredt syn på sundhedsfremme, hvor der er ”sammenhæng i livet”, og hvor medarbejderne oplever: begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed i forhold til arbejdsopgaverne. 

Vi ønsker desuden at fremme en høj social kapital til glæde og gavn for såvel medarbejderne som for en god og kvalificeret løsning af kerneopgaven med borgerne.

Kerneopgave

Arbejdsmiljø, sundhedsfremme, trivsel og social kapital har derfor stor betydning for hvordan vi løser vores kerneopgave.
Kerneopgaven er i centrum; "hvad er det, vi er her for?" og "er vi enige om, hvad der er vores kerneopgave?"

Beskrivelser, materialer og værktøjer i øvrigt er tilgængelig for ledere og medarbejdere via Holstebro Kommunes Intranet

Kontakt arbejdsmiljøkonsulenterne

Jette Bundgaard Andersen

Hoved-MED - HR og Udvikling


Kent Jim Jensen

Staben


Annette Vognbjerg

Teknik og Miljø


Ole Muff Andersen

Socialområdet


Pia Hingebjerg

Sundhedsområdet


Kit Pilgaard Ekmann

Børn og Unge


Henrik Baun

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked