Arbejdsmiljø og MED

MED-organisationens formål er at skabe grundlag for et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.
Herunder sikre medindflydelse og medbestemmelse for medarbejdere.
Arbejdsmiljø-organisationen er en integreret del af MED-organisationen.

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Omdrejningspunktet i arbejdsmiljøarbejdet er et bredt syn på sundhedsfremme, hvor der er ”sammenhæng i livet”, og hvor medarbejderne oplever: begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed i forhold til arbejdsopgaverne. 

Vi ønsker desuden at fremme en høj social kapital til glæde og gavn for såvel medarbejderne som for en god og kvalificeret løsning af kerneopgaven med borgerne.

Kerneopgave

Arbejdsmiljø, sundhedsfremme, trivsel og social kapital har derfor stor betydning for hvordan vi løser vores kerneopgave.
Kerneopgaven er i centrum; "hvad er det, vi er her for?" og "er vi enige om, hvad der er vores kerneopgave?"

Beskrivelser, materialer og værktøjer i øvrigt er tilgængelig for ledere og medarbejdere via Holstebro Kommunes Intranet

Kontakt arbejdsmiljøkonsulenter

Jette Bundgaard Andersen

Hoved-MED Stabene


Pia Hingebjerg

Sundhed


Annette Vognbjerg

Teknik og Miljø


Vacant

Børn og Unge


Linda Brink

Arbejdsmarked og Socialafdelingen