Fortællinger om praktiksamarbejdet


”Jeg vil så gerne give
min passion videre”

”Det er så vigtigt for mig, at jeg kan være med til at give den passion og glæde, jeg har for sygeplejerskeopgaverne i psykiatrien videre til vores kommende sygeplejerskekolleger”.  
Læs mere om Margrethe Toft Nygaards arbejde og passion via linket.


 

Chef for strategi og udvikling fortæller om deres erfaringer med studerende

”Vi deler ansvaret og opgaven -
og glæden ved at have studerende”

Otte kolleger og teamleder i Team1, Løn og Personale sidder i åbent kontormiljø, og for dem er det naturligt at dele viden og vejledningen af deres finansøkonomstuderende.
Læs mere om hvordan de løser vejlederopgaven ... 

 

udenlandsk studerende i sit nye danske arbejdsmiljø


"Vejlederopgaven giver os energi og større faglighed"

Anne Mette og Nilifer er vejledere for socialrådgiverstuderende ved Integration, Job og Kompetencecenter Vest. Læs mere om hvordan de prioriterer et godt samarbejde med studerende - også i en travl hverdag.    
 

Chef for strategi og udvikling fortæller om deres erfaringer med studerende

"Sprogbarrierer er ingen hindring
for læring".

I forsommeren tilbragte belgiske socialrådgiverstuderende Sarah Van Doninck fire måneder i Anbringelsesteamet i Familiesektionen ved Holstebro Kommune.
På trods af udfordringer med de danske fodnoter, tager Sarah masser af ny faglig viden og personlig udvikling med tilbage til Belgien....se mere

udenlandsk studerende i sit nye danske arbejdsmiljø

"Vi er altid trætte af det, når en praktikant rejser igen"

Dét er Steen Brokærs konklusion på erfaringerne med at modtage og inkludere studerende i afdelingen Udvikling og Strategi, hvor han er chef.
”Mange vil tænke, om de har opgaver og tid nok til at have en praktikant. Her til kan jeg kun svare, at det er overraskende lidt indkøring, som det kræver at have en praktikant.
Uddannelsessystemet er meget baseret på selvstændighed, så vi oplever, at vores praktikanter er meget selvkørende.... se mere
 

Chef for strategi og udvikling fortæller om deres erfaringer med studerende

"Folk skulle bare vide hvor spændende det her job er".

Sygeplejerske Frederikke Aggerholm er glad for at hun, i sin studiepraktik som sygeplejerskestuderende, stiftede bekendtskab med det nære sundhedsvæsen i hjemmeplejen ved Holstebro Kommune.

Som sygeplejerskestuderende mødte hun dog en helt anden kommunal praksis i hjemmeplejen end hun havde forventet....se mere

sygeplejerske fortæller om glæden ved sin uddannelse

Elever og studerende der trives...

...bliver gode fremtidige kolleger.
Hvor det er muligt samler vi elever og studerende til fælles introduktion, relevant undervisning, refleksionsøvelser og evalueringer.
Relationer og samhørighed mellem elever og studerende er væsentlig for at skabe trivsel, og det tætte samarbejde med vejledere sikrer relevant og praksisnær undervisning og udvikling.

Fællesskab...

...og plads til individualitet.
Vi byder også velkommen til et mindre antal elever og studerende, som i kortere eller længere periode har brug for individuelle forløb.
I samarbejde med vejledere og uddannelsesinstitutioner tilbyder vi derfor specielle uddannelsesaftaler, understøttende og coachende samtaler og backup ifht. den pædagogiske vejledning.
Hvert år byder vi velkommen til ca. 150 elever og 500 studerende i vores organisation.

Visioner 

Vi gør os umage for at sikre gode og professionelle uddannelsesforløb og har i vores visioner for uddannelsesområdet præciseret, at vi vil:

- være et meget attraktivt og anerkendt uddannelsessted for elever og studerende

- sikre kvaliteten i uddannelsesforløb for elever og studerende

- sikre udvikling af praksisnære og målrettede uddannelsesforløb i et tæt samarbejde med organisation og uddannelsesinstitutioner

- handle proaktivt og opsøgende ift. at implementere nye tiltag i studiepraktikken, der understøtter krav, muligheder og tendenser i samfundsudviklingen

Kontakt

HR & Udvikling

Biblioteksbygningen, 1. sal